Hoppa till innehåll

Illusioner om evolutionen (5): Fitness

januari 30, 2012

Vi fortsätter granskningen av Anders Gärdeborns artikel Illusionen om Evolutionen. I detta inlägg diskuterar vi fitness, ett centralt men ofta missförstått begrepp.

Om man slår upp en lärobok i evolutionsbiologi och söker efter begreppet fitness, kan man läsa att det är

Relative lifetime reproductive success (1)

eller

The fitness of a genotype is the average lifetime contribution of individuals of that genotype to the population after one or more generations (2)

Till nöds hade det faktiskt räckt att klicka sig fram till Wikipedia:

Fitness är ett mått på en viss genotyps förmåga att presentera sig i kommande generationers individer.

Om man däremot inte kontrollerar fakta kan man uppenbarligen få för sig allt möjligt. Anders Gärdeborn skriver i sin artikel Illusionen om Evolutionen följande:

Ordet ”fitness” är ett kapitel för sig. Som vi sett kan det användas i betydelsen ”den som överlever” vilket förvandlar läran om det naturliga urvalet till en meningslös tautologi. …  För att undvika denna tautologi kan ”fitness” definieras på andra sätt, allt efter behov. Det kan betyda ”snabbhet”, ”intelligens”, ”litenhet”, ”kamouflagefärg”, ”aggressivt beteende” eller ”kort generationstid”. Med dessa betydelser blir dock teorin om det naturliga urvalet inte längre generell. Den blir ett paraply för många icke sammanhängande teorier och kan därför inte användas till att unifiera naturen. I detta läge kan ”fitness” på nytt byta betydelse och börja beteckna en kombination av flera faktorer, ofta konkurrerande med varandra. Det kan vara ”storhet för styrka och litenhet för osynlighet”, ”stor hjärna för intelligens och liten hjärna för energibesparing” eller ”aggressivt beteende för skrämsel och tålmodigt beteende för foglighet”. I denna betydelse blir det naturliga urvalet visserligen generellt, men baksidan är att det inte längre är mätbart. Det blir metafysiskt. Poängen är att genom att skifta betydelsen av ordet ”fitness” så kan man få teorin om det naturliga urvalet att uppfylla alla kriterier på god vetenskap, som icke-tautologiskt, generellt, mätbart osv, men alla kriterier uppfylls aldrig samtidigt med en enskild definition av ordet. Men publiken har lockats in i en falsk acceptans av att teorin om det naturliga urvalet är vetenskaplig.

Gärdeborn har inte förstått att alla de olika egenskaper han räknar upp inte är ”fitness”; de är faktorer som kan påverka individens fitness, alltså den reproduktiva framgången. Det är inte heller så att fitness inte skulle vara mätbart – hade han slagit upp lärobokens kapitel om populationsgenetik hade han funnit att man mycket väl kan mäta den fitness en viss egenskap ger under bestämda omständigheter. Men mitt i sin okunnighet är han ändå övertygad om att forskarna använder fitnessbegreppet för att locka in publiken ”i en falsk acceptans av att teorin om det naturliga urvalet är vetenskaplig”. I och för sig skriver han också att ”Jag menar inte att detta bedrägeri är medvetet. De flesta evolutionister är barn av sin tid och ser ofta inte själva de logiska kullerbyttorna”. Tror Anders Gärdeborn verkligen att världens alla professionella biologer har så dålig uppfattning om centrala vetenskapliga begrepp att de bara pratar i luften? Det verkar inte bättre. Själv tror jag dock inte det är biologerna som pratar i luften här.

***

Det finns ytterligare en aspekt av fitnessbegreppet som Anders Gärdeborn tar upp, nämligen den modell som brukar kallas ”fitnesslandskap”:

Ibland brukar man betrakta evolutionens spelplan som ett landskap med variation av en egenskap i östvästlig riktning och variation av en annan i nordsydlig riktning. (Landskapet kan innehålla godtyckligt med dimensioner, men det blir svårare att illustrera.) Höjder i landskapet utmärker stor lämplighet (”fitness”) och dalar liten. Det naturliga urvalets uppgift i denna terräng är att föra organismerna mot högre och högre höjder. Men vad händer då en organism når en lokal topp och tillfälligt måste vandra nedåt för att nå nästa och mycket högre topp? Evolutionister är inte svarslösa. Organismerna kan hoppa mellan topparna (28) eller så deformeras landskapet så en tidigare topp förvandlas till en dal med en ny uppförsbacke på andra sidan att bestiga (29).

Ja, vad händer om en art kommit upp på en topp, kan den komma vidare? Att den skulle kunna hoppa mellan topparna har jag aldrig hört talas om; var har Gärdeborn fått det ifrån? Så är det ett misstag att se arten som en punkt i landskapet – det är populationer som evolverar, inte individer. Det innebär att populationen, som består av individer med varierande egenskaper, snarare får tänkas som en yta, och som en yta som hela tiden ändrar utbredning. Kanske kommer ytan att täcka flanken av en närliggande topp; då kommer den att börja röra sig uppför den toppen.

Ekosystem befinner sig i ständig förändring. Klimatet förändras, arter försvinner och tillkommer. Det betyder att fitnesslandskapet också förändras, så att nya toppar kan uppkomma och gamla kan försvinna. Om en sådan topp uppstår tillräckligt nära en befintlig topp, skulle en population på den första toppen kunna besätta också den nya. Sedan kan det naturligtvis också hända att en art är så specialiserad att den ”fastnat” på sin topp och inte kan komma därifrån. Om då den toppen försvinner dör arten ut. Det är exempelvis svårt att tänka sig att den vilda jättepandan skulle överleva om bambuskogarna försvann.

Man får inte glömma att det tredimensionella fitnesslandskapet är en förenklad modell av evolutionens logik. Trots detta illustrerar det viktiga poänger, och jag har svårt att se att modellen skulle innehålla några logiska orimligheter; Anders Gärdeborn har i alla fall inte påvisat några.

 

Nästa inlägg: Evolutionsteorin som konspiration

 

Noter:

1) Stearns, S.C. Hoekstra, R.F. (2005): Evolution – An introduction. 2:a uppl. Oxford University Press. Sid. 85
2) Futuyma, D.J. (2005): Evolution. Sinauer Associates. Sid 272.

Annons
No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: