Hoppa till innehåll

Evolutionsteori eller kreationism i skolan?

april 8, 2012

Många känner säkert till att undervisningen om evolutionsteorin är ett känsligt kapitel i amerikanska skolor. En del lärare är själva kreationister och tar upp biblisk skapelsetro som ett giltigt alternativ till evolutionsteorin, andra lärare känner ett så starkt tryck från föräldrar och ibland även skolledning att de drar sig för att ta upp detta känsliga ämne (se här och här). Men detta är ju i USA, sådant kan väl inte hända i Sverige?

Man skall kanske inte vara så säker. I senaste numret av Forskning och Framsteg (nr.3, 2012) läser man i artikeln Adam eller apan? av Henrik Höjer att ”Religiösa skapelseberättelser dukas upp bredvid evolutionsteorin. Elever får själva bestämma vad de ska tro på”. Artikeln baseras på Fredrik Sjögrens doktorsavhandling Den förhandlade makten, som handlar om kulturella värderingskonflikter i högstadiets undervisning (pdf finns här). Avhandlingen lades fram den 11 november förra året vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet.

Sjögren tar upp flera olika aspekter på hur skolans undervisning kan komma i konflikt med människors värderingar. Det sjunde kapitlet ägnar han åt konflikten mellan kreationism och evolutionsteori. Han återger också utdrag ur samtal med sina intervjupersoner, och det är skrämmande läsning. Man får fullt klart för sig att det fuskas och fifflas en hel del i den svenska biologiundervisningen. Det värsta citatet är nog detta (IP = intervjuperson, I = intervjuare):

 Här ett exempel på en lärare som inte ville prata om evolutionsteori:

IP: Det är till och med en biologilärare som är medlem i Pingstförsamlingen. Han hoppar över avsnittet. Så löser han problemet […]. Och det är för jävligt alltså.

I: Det är ju rätt intressant.

IP: Han vågar inte ta upp det. Han jobbar inte här nu, men det är väldigt kort tid sedan han gjorde det.

I: Du menar att han hoppar över avsnittet om […]

IP: […] utvecklingsläran, som det brukar heta. Sedan kan det finnas de som tar upp väldigt lite. Folk är rädda. Man vill inte ställa sig själv illa ute. Då säger man kanske lämpliga saker eller olämpliga. (sid. 183)

Sådant här lär vara vardagsmat i det amerikanska bibelbältet, men jag hade inte trott att det förekom i Sverige. Notera att detta var ett exempel på en lärare – alltså inte den enda – som inte ville prata om evolutionsteorin. Och detta från ett urval av 39 av Sveriges tusentals lärare, från skolor Sjögren valt för att representera ”vanliga” skolor. Ytterligare citat återfinns i avhandlingen, en del också i artikeln i Forskning och Framsteg.

För mig som lärarutbildare i både biologi och vetenskapsteori var det en nära-döden-upplevelse att läsa i Sjögrens avhandling. Gör vi ett så uselt jobb? Eller handlar det inte bara om utbildningen? Jag citerar Fredrik Sjögren ur artikeln i Forskning och Framsteg:

Lärarna hanterar situationen på två olika sätt … Några menar att de inte gillar vad som sker, men de har insett maktförhållandena och kapitulerar. Andra tycker att det är rimligt att inte ha något tolkningsföreträde, och frågar sig varför man som lärare förväntas sitta inne med alla sanningar.

Två förklaringar antyds här: den första är det brukarperspektiv och det kundtänkande som slagit igenom i den svenska skolan. Som brukare har man nu ett ökat inflytande på skolans arbete, och som kund kan man ta sin skolpeng och gå till en annan skola om inte undervisningen passar. Eleverna, eller snarare elevernas föräldrar, har en makt över skolans arbete de inte haft tidigare.

Den andra förklaringen tycks vara den kunskapsrelativism som slog igenom med 80-talets postmodernistiska strömningar. Den märktes inte så mycket bland naturvetare, men fick stort inflytande bland samhällsvetare och pedagoger. Många lärarstudenter har fått höra att kunskap är något relativt och personligt, och att den enes kunskap inte är värd mer än den andres. Vi naturvetare har däremot hävdat att den vetenskapliga metoden ger oss möjligheter att avgöra vilka teorier som är bra och vilka som är dåliga. Detta är dock lätt för relativisten att avfärda genom att hänvisa till att vi bara försöker etablera en hegemonisk diskurs.

I det här klimatet kan det säkert vara svårt för en biologilärare att stå på sig inför kreationistiska föräldrar. Kollegor och skolledning kanske inte har full förståelse för att det skulle vara så väsentligt att försvara vetenskapen inför ovetenskapliga attacker; dessutom förlorar skolan pengar om eleverna försvinner.

***

Så har vi de kreationistiska lärarna. Den skapelsetroende NO-läraren Johannes Axelsson har på sin nystartade blogg Newtonbloggen skrivit ett antal inlägg (här, här, här, här, här, här, här och här) om att han anser det vara helt i sin ordning att presentera ungjordskreationism som ett alternativ till evolutionsteorin i sin undervisning. Han har fått skarp kritik (se här och här), och det har stormat ordentligt i kommentarsfälten. Han har också blivit anmäld till skolinspektionen av två kritiker. Emellertid hävdar han att hans tankar har stöd i skolans styrdokument.

Men vad säger egentligen dokumenten? Skollagen säger i §5 att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, och i grundskolans kursplan (kan hämtas här) står det i avsnittet om biologi på sid. 111 att ”Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund”. Klara papper, alltså. Det är vetenskap och evolutionsteori som gäller. Dock innehåller kursplanen också formuleringar som

Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. (sid. 8)

Detta låter ju betryggade, men på samma sida läser vi att ”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster”. Tidigare i texten har vi också kunnat läsa att ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”. Det här går ju inte ihop. Om man nu inte delar de demokratiska värderingarna, och kanske också är djupt förankrad i patriarkala traditioner, kan man ju inte med förtroende skicka sina barn till skolan. Likadant om man är kreationist – biologiundervisningen skall ha evolutionsteorin som grund. Eleverna skall ju bli ”ensidigt påverkade” till förmån för en ”viss åskådning”. Kan föräldrar protestera mot det här?

Det går inte att bedyra oändlig tolerans samtidigt som man vill driva vissa frågor. Men kommentarerna till kursplanen i biologi (kan laddas ner här) rör till det ännu mer:

Undervisningen i biologi ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom att diskutera vad som utmärker naturvetenskapen kan eleverna få förståelse för hur naturvetenskap förhåller sig till andra sätt att veta och tro. Kursplanen avser inte att lyfta fram naturvetenskapen framför andra sätt att beskriva världen. Det handlar i stället om att belysa i vilka sammanhang och situationer naturvetenskapliga kunskaper är användbara.

Existentiella frågor behandlas inom såväl biologin som i olika religioner. Genom undervisningen ska eleverna få förståelse för att skillnaden mellan naturvetenskap och religion inte ligger i vad som beskrivs, utan främst i vilka frågor man ställer och vilka metoder som används för att besvara dem. På så sätt får de möjlighet att väga samman värderingar och sakförhållanden, att föra kritiska resonemang och förhålla sig till vad forskare och naturvetenskapens kritiker påstår. (sid. 10-11)

Det här låter ju vidsynt och bra. Om vi bara är toleranta och talar respektfullt med varandra kan vi säkert komma överens. Textens författare blundar dock för det faktum att en konsekvent bokstavstrogen bibelläsning utesluter evolutionsteorin – här hjälper inget blomsterspråk i världen, konflikten är oundviklig. Och det handlar inte om ”att väga samman värderingar och sakförhållanden” (hur gör man det, förresten?), eftersom man har radikalt olika syn på vad som faktiskt är korrekta sakförhållanden.

Observera också att ”Kursplanen avser inte att lyfta fram naturvetenskapen framför andra sätt att beskriva världen”. Här kommer man i sin politiska korrekthet i konflikt med skollagen som säger att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund” – för vad innebär detta, annat än att man i fallet biologi lyfter fram naturvetenskapen?

***

Den kognitiva dissonans man kan se i skolans styrdokument tror jag delvis beror på att man inte förstår eller kan acceptera att naturvetenskapen till sitt väsen inte är politiskt korrekt. Olika tankar och teorier är inte lika bra. Man förkastar teorier som inte fungerar, och satsar istället på dem som faktiskt går att använda. Och det är just därför naturvetenskapen utvecklas så snabbt som den gör.

Men vart leder nu allt detta? Hur skall skolans biologilärare kunna stå på sig med dessa motsägelsefulla styrdokument i ryggen? Har skolverket i sin iver att vara politiskt korrekt dragit ut tänderna på skolinspektionen? Vi får se. Kreationisterna vädrar morgonluft.

 

Uppdatering 120529: Newtonbloggaren Johannes Axelsson, som ju ivrar för att ungjordskreationismen skall framhållas som ett alternativ till evolutionsteorin i undervisningen, skriver i inlägget Kompromissa inte med evolutionen bl.a. följande:

Om vi bygger huset på fel grund och tillåter flyktiga vetenskapliga antaganden att sätta sig över Bibelns ord och diktera hur dessa ska tolkas, istället för att med hjälp av Bibelns ljus tolka naturen, så blir vår tro väldigt sårbar.

Jag vill utmana dig som läser detta att inte kompromissa med evolutionen. Våga istället lita på att Gud faktiskt har uppenbarat sanningen genom Bibeln och bevarat den för att vi ska ha en chans att veta hur allt ligger till. Bibeln är som naturvetenskapens facit.

Läs gärna hela inlägget. Här har vi alltså en NO-lärare, verksam på en kristen friskola, som ser (natur)vetenskap som ”flyktiga antaganden”, och som menar att man istället måste utgå från Bibeln, ”naturvetenskapens facit”, för att förstå världen.

I det här läget har Axelsson valet att antingen svika sina ideal eller att svika sitt ansvar att undervisa enligt skolans styrdokument. Men tanke på den konsekventa fundamentalism han företräder tror jag knappast han sviker sina ideal. Det är alltså inte tal om att ge en ”balanserad syn” på ”olika teorier” för att låta barnen själv välja – det är Bibeln som gäller.

Annons
13 kommentarer leave one →
 1. Jonas Håkansson permalink
  april 9, 2012 11:28 f m

  Bra artikel! Jag blir ofta lite obekväm när någon använder begreppet ”politiskt korrekt”, troligtvis eftersom det ofta används av rasister, homofober, och kvinnohatare. Men förutom det så tyckte jag om artikeln.

  Skolan jag gick i låg- och mellanstadiet i var väldigt färgad av kristna värderingar och det gick, i alla fall i lågstadiet, ut över hur biologi och även historia presenterades. Skapelseberättelsen presenterades som en vettig förklaring till varför vi är här och det gjordes ingen skillnad på lektioner i historia och religion – ena sekunden fick vi lära oss om hur Vasaskeppet sjönk och andra fick vi lära oss om hur Abraham fick många söner innan han dog vid 175 års ålder.

  • Lars Johan Erkell permalink
   april 9, 2012 8:46 e m

   Aj då, jag var inte medveten om att rasister, homofober och kvinnohatare hade kidnappat begreppet ”politiskt korrekt”. Nå, du förstod vad jag menade. Men vad kan man säga istället?

 2. Lars Östh permalink
  april 9, 2012 7:05 e m

  Vad gör skolinspektionen? Vad kan man som tänkande svensk göra? Jag är sååå förbannad! Tack för biolog(g) :-)

 3. april 9, 2012 8:44 e m

  Roligt att som omväxling se uttrycket ”politiskt korrekt” användas på ett konstruktivt och produktivt sätt. Bra artikel som belyser styrdokumentens tendens att sitta på alla stolar.

 4. april 12, 2012 6:04 e m

  Bra inlägg.
  Det är farliga vägar man slår in på om vetenskap inte längre ska ha företräde framför tro. Hur blir det i framtiden om trenden håller i sig. Kommer en ny Galilei år 2033 att ställas inför domstol på grund av någon vetenskaplig upptäckt? I så fall är ju 400 års vetenskapliga framsteg lagda i grus och ruiner.

  Tillspetsat? Knappast, ty vetenskapliga landvinningar har förr fallit i glömska och kan ju göra det fler gånger.

  Gratulerar till plats 59 bland växande bloggar
  http://botd.wordpress.com/growing-blogs/?lang=sv

  /Skvitt

 5. Ville Haikonen permalink
  april 16, 2012 8:29 e m

  Allvarligt, hur svårt är det att som lärare följa sina kursplaner? Kursplanen i Biologi för högstadiet skriver klart och tydligt att det är evolutionsläran som ska användas i undervisningen om livets utveckling och mångfald. Vill man ha 10000 mer i lön i månaden kan man ju börja med att följa de styrdokument som ligger till grund för yrkesutövandet och inte ägna sig åt någon slags ”renegade-undervisning” där man gör lite som man själv känner för det.

  I egenskap av gymnasielärare börjar jag förstå varför vårt elevmaterial är lite som det är.

 6. Teresia permalink
  mars 27, 2014 9:55 e m

  Ja jag har just blivit anmäld till skolverket eftersom jag som biologilärare undervisade om evolutionsteorin, men tog upp i en uppgift/ diskussion skapelseberättelsen och pratade om hur eventuellt troende på bibeln ser på evolutionsteorin (med historisk tanke på hur Darwins ideer togs emot) och hur man i Kreationismen och med intelligent design försöker komma förbi de vetenskapliga bevisen för evolutionsteorin. Vi pratade om att människan alltid har försökt att förklara sin verklighet utifrån de kunskaper och bevis man har till sitt förfogande. Då inte det räcker tar människor till något annat, för att förklara sin verklighet.
  Så NI som anmäler sätt er först in i fakta, prata med läraren, klassen, skolan innan ni anmäler till skolverket och påstår att vi undervisar om och till fördel för intelligent design eller något liknande. Hur kul är det att undervisa och vara öppen och skriva blogg för att föräldrar och andra berörda ska kunna ta del av elevernas vardag om man ska vara rädd för att bli anmäld. Ta reda på fakta innan ni anmäler.

  • Lars Johan Erkell permalink
   mars 28, 2014 11:06 f m

   Teresia,
   Efter vad du skriver verkar det helt klart att någon har överreagerat här, och det är verkligen trist. När man tar upp den här debatten i skolan måste man självfallet vara diplomatisk så man inte sårar troende elever (det säger jag alltid till mina lärarstudenter), men det verkar ju här som någon helt misstolkat det du ville säga.

   Du skriver att du bloggar – är det en offentlig blogg eller något internt för skolan?

 7. Rickard Tjernlund permalink
  januari 16, 2019 4:07 e m

  Det som jag finner konstigt som troende på kreationism, är ateistens ovilja att kalla sin evolutionsteori för just vad det är.. en teori. En tro på något som inte kan bevisas utom genom antaganden.

  En tro på att en art har blivit en annan art genom flera miljoners års evolution. Något som inte kan bevisas då vi inte kan gå tillbaka i tiden.
  Och att man gång på gång bortser från Energiprincipen. dvs termodynamikens första huvudsats som innebär att energi inte kan skapas eller förstöras, utan endast omvandlas från en form till en annan.
  Hur expanderade universum utan rörelse-energi??!
  Allt kommer tillbaka till att det måste ha funnit någon slags energi först.
  I begynnelsen.

  Men det må då vara.. jag behöver inte bevisa något egentligen,
  det är däremot fel att presentera det för barnen som fakta..

  du skrev:
  …. står det i avsnittet om biologi på sid. 111 att ”Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund”. Klara papper, alltså.

  Klara papper??!! NJa.. det står att eleverna ska få en inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund, men det är väl inget som utesluter att eleverna ska få en inblick i naturvetenskapens världsbild med kreationism som grund också??

  du skrev också:
  Tidigare i texten har vi också kunnat läsa att ”Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på”.

  Min fråga är då, var tror du dessa värderingar kommer ifrån?
  Kan det vara så att Sveriges Kristnande hade en stor påverkan till dessa värderingar?

  du skrev också:
  §5 att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”,

  då är min fråga; vad är vetenskaplig grund egentligen, då så många kommit fram till olika vetenskapliga fakta?
  Finns en mängd trovärdiga vetenskapsmän som tror på kreationism, men räknas inte det som vetenskap då??

  Anders Gärdeborn har en intressant bok om just evolution kontra kreationism.
  http://www.gardeborn.se/

  Avslutningsvis så tycker jag att det är helt ok att tala utifrån evolutionen, men jag tycker likväl att man ska framställa kreationism i likvärdig anda.

  Tack för mig.

  Med vänlig hälsning Rickard

  • Lars Johan Erkell permalink
   januari 22, 2019 12:56 e m

   Richard,
   Tack för din kommentar. Den berör så stora frågor att jag skulle behöva skriva en halv bok för att svara på allt. Så du får nöja dig med några kortfattade kommentarer.

   Såvitt jag vet är det ingen som inte kallar evolutionsteorin för en teori. Men nu är det skillnad på en ”teori” i betydelsen ”idé” eller ”infall”, och en etablerad vetenskaplig teori, som är en större, sammanhängande förklaringsmodell med omfattande stöd från observationer och experiment. Om du vill se något om vilket stöd evolutionsteorin faktiskt har, kan jag rekommendera Jerry Coynes bok ”Why Evolution is True”, och Douglas Theobalds ”29+ Evidences for Macroevolution”.

   Du vill att det skall finnas plats för kreationismen i skolans undervisning i naturvetenskap. Men nu står det mycket tydligt i skolagen att ”Utbildningen skall vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”. Det utesluter kreationism, som är pseudovetenskap.

   Du frågar vad jag tror om kristendomen och de demokratiska värderingarna. Vår demokratiska tradition har sitt ursprung i det (hedniska) antika Grekland, även om den då bara gällde fria män. I det kristna Europa fanns det under mer än 1000 år ingen demokrati vad jag vet – det var kungligt envälde med stöd av kyrkan som var normen. Dagens demokratier har sin grund i upplysningstidens ateistiska/agnostiska/deistiska ideal och genomfördes först i den amerikanska revolutionen. Så jag vet inte om Sveriges kristnande skulle haft någon ”stor påverkan” på våra demokratiska ideal. Och det är ju inte sagt att den varit positiv, om den nu funnits.

   De mänskliga rättigheterna som vi känner dem idag, inklusive religionsfrihet, kommer såvitt jag vet också med upplysningen. Om du kan visa att de skulle ha kristet ursprung skulle det vara intressant att ta del av dina argument. Vad jag vet finns det inget exempel på en teokrati som har religionsfrihet.

   Det finns mycket få ”trovärdiga vetenskapsmän” som tror på kreationism. Listan ”A Scientific Dissent from Darwinism” (det är säkert den du tänker på) innehåller mest läkare och ingenjörer men bara enstaka biologer med forskarutbildning (doktorsexamen). Dessutom är uttalandet så luddigt formulerat att man skulle kunna skriva under även om man arbetar efter evolutionsteorin.

   Anders Gärdeborns bok ”Intelligent Skapelsetro” känner jag mycket väl till – jag har granskat den i 32 blogginlägg. Läs dem gärna :-). Du kan börja här.

   Avslutningsvis håller jag inte alls med om att man kan likställa evolutionsteori och kreationism. Den första är en väl beprövad vetenskaplig teori, den senare pseudovetenskap baserad på en religiös trosuppfattning.

Trackbacks

 1. Fri forskning hotad « Vetenskapsbloggen
 2. Evolutionsundervisning med psalmsång? | Biolog(g)
 3. Magister Axelssons svar till Docent Erkell – om Cellens evolution | newtonbloggen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: