Hoppa till innehåll

Tio frågor till kreationister (10)

juni 22, 2012

Hur kommer det sig att det inte existerar någon framgångsrik naturvetenskap på biblisk grund?

 

Den europeiska vetenskapen uppstod under medeltiden i klostren och vid de nygrundade universiteten, som då stod helt under kyrkans kontroll. En del av kyrkans män ägnade sig åt naturfilosofi, och det hände också att man gjorde experiment. Det gick bra för sig, såvitt man inte gick utanför den skolastiska vetenskapssyn som grundade sig på Bibeln och på Aristoteles verk.

Under 1600-talets naturvetenskapliga revolution frigjorde sig dock naturvetenskapen från kyrkan, och utvecklingen skedde nu i stor utsträckning vid vetenskapsakademier under kungligt beskydd. Många vetenskapsmän var troende (och så är det ju fortfarande), men de arbetade konsekvent efter vetenskapliga principer. Exempelvis var Isaac Newton en varmt religiös person som läste Bibeln varje dag, men hans banbrytande arbeten innehåller inga religiösa argument.

Denna metodologiska naturalism har blivit naturvetenskapens kännetecken, och är också en förutsättning för vetenskapens snabba utveckling. Genom att man inte behövde rätta forskningen efter Bibelns ord kunde vetenskapen utvecklas obehindrat.

Det här ofoget kan dock kreationister inte tillåta. För dem står religionen i första hand, och det får vetenskapen anpassa sig till. Om man läser The Wedge Document, den amerikanska ID-rörelsens policydokument, finner man att ett av målen är att avskaffa den materialistiska vetenskapen och istället införa en teistisk vetenskap. Åter till medeltiden, med andra ord.

Men hur skulle denna teistiska vetenskap se ut? Jag känner inte till något enda exempel på framgångsrik ”teistisk” naturvetenskap, alltså ett vetenskapligt forskningsprogram som grundar sig på gudsbegrepp eller heliga skrifter. Jag har inte heller hört talas om någon enda betydande vetenskaplig upptäckt som skulle gjorts med utgångspunkt från religiösa föreställningar.

Dock bedrivs något som kanske skulle kunna kallas teistisk vetenskap. Discovery Institute finansierar Biologic Institute, ett litet forskningsinstitut som försöker visa att evolutionsteorin omöjligen kan förklara evolution på molekylär nivå. The RATE Project försöker visa att de etablerade dateringsmetoder som så tydligt visar att jorden är mycket gammal, i själva verket är helt felaktiga. Till skillnad från normal vetenskap försöker man här inte i första hand etablera nya, bättre, vetenskapliga förklaringar; man inriktar sig istället på att kritisera den etablerade vetenskapen.

Men om nu kreationismen är korrekt skulle det betyda att en teistisk vetenskap måste ha ett fantastiskt bra utgångsläge; detta eftersom den inte skulle vara belastad av alla dessa felaktiga föreställningar som måste hämma den materialistiska vetenskapen. Den som arbetade med en teistisk vetenskap borde därför ha ett stort försprång, och skulle vara fantastiskt framgångsrik. Varför har inga ”vanliga” forskare upptäckt det här framgångsreceptet? Många skickliga forskare är troende, många arbetar också vid religiösa universitet, och de skulle säkert inte tveka att ägna sig åt en teistisk forskning om den skulle visa sig fungera bättre.

Var är den framgångsrika bibliska/teistiska forskningen? Var är de lysande resultaten?

6 kommentarer leave one →
 1. juni 22, 2012 12:59 e m

  Om man vill vara petig med historien sa var 15-1600-talets vetenskapliga revolution en frigörelse fran tron pa den grekiska filosofins ofelbarhet snarare än en frigörelse fran kyrkan. Separationen mellan kyrkan och vetenskapen kommer först i 1800-talets vetenskapliga revolution.

  • Lars Johan Erkell permalink
   juni 24, 2012 2:01 e m

   Visst har du rätt. Men samtidigt var det under 1600-talet som en framgångsrik, sekulär forskningstradition uppstod.

 2. EA2084 permalink
  augusti 6, 2012 5:51 e m

  Tack för en bra artikel.

  Det fanns en tid då i stort sett bara sinnesslöa personer var ateister – så oemotsägbar tedde sig naturens ändamålsenlighet för i stort sett alla, även vetenskapsmännen, fram till att teorin om evolutionen etablerades. Några intressanta undantag finns, bl.a. baron d’Holbach (1723-1789), som levde under den franska upplysningstiden.

  Men det vetenskapliga arbetet hade under civilisationernas barndom ofta ett större motiv – att bättre lära känna gud. Ibn al-Haytham (965-1040) är ett tidigt exempel på vetenskapsmän som nyttjat en tidig form av den vetenskapliga metoden. Hans verk som beskrev detta tillvägagångssätt spred sig till Europa via översättningar som direkt gynnat en del av nyckelfigurerna bakom Europas vändning mot det vetenskapliga förhållningssättet (t.ex. Roger Bacon (1212-1292), Kepler (1571-1630) m.fl..

  Jag känner inte till fler än en enda naturvetare, död innan 1850, som inte var troende. Men 1914 trodde 28% av de mer framstående vetenskapsmännen på en personlig gud. 1933 var siffran 15% för att sjunka till 7% år 1998. Vi har anledning att tro att denna trend fortsatte åt samma håll under 2000-talet. Det är intressant att 92% av alla vetenskapsmän som någonsin har levt lever än idag.

  Vetenskapen i sig har frigjort sig från religiöst inflytande, men man bör också nämna att vetenskapsmännen själva har också i stora drag slängt ut religionen ur sina personliga liv.

 3. september 15, 2012 11:19 e m

  http://trostaren.se/darwins%20evolutionsteori.html

  Ett glädjebud om ankomsten av räddaren, en budbärare från judarna Elia, de kristnas Jesus och muslimernas Almhadi till människor. Hans namn är Ahmad Alhassan. Han omnämns i de stora skrifterna Toran, Bibeln och Koranen med beskrivningar och egenskaper. Hans uppgift är att förbereda mänskligheten på ankomsten av de tre ovannämnda.

 4. februari 12, 2013 12:10 e m

  Man kan se tydliga spår av syndafloden i södra afrika:
  http://erikolof.blogspot.com

 5. Thomas permalink
  april 22, 2015 2:33 e m

  ”Hur kommer det sig att det inte existerar någon framgångsrik naturvetenskap på biblisk grund?”
  En sådan fråga kan bara ställas av någon som saknar kunskap och förståelse av Bibelns budskap.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: