Hoppa till innehåll

Evolutionsundervisning med psalmsång?

mars 1, 2013

I ett tidigare inlägg här på Biolog(g) har jag diskuterat Fredrik Sjögrens doktorsavhandling Den förhandlade makten, som handlar om kulturella värderingskonflikter i högstadiets undervisning. Han visade där att dagens svenska skola allt mer ger efter för trycket från olika intressen i samhället, med resultatet att exempelvis evolutionsundervisningen på vissa håll tonas ner eller ställs in.

Ytterligare en doktorsavhandling, Lärares beskrivningar av evolution som undervisningsinnehåll i biologi på gymnasiet av Maria Petersson vid Karlstads universitet, ger samma bild. Hon skriver där att hon förvånade sig över ”lärarnas berättelser om ökande problem med bibeltrogna elever”. Sveriges Radios program Människor och tro har uppmärksammat hennes arbete och gjort ett reportage.

***

Hur illa det kan bli visas av Skolinspektionens granskning av Malmbäcks skola, en liten kommunal skola utanför Nässjö. I Skolverkets rapport kan man läsa följande:

Inför besöken har skolan skickat in dokument. Vid studier av dessa dokument framkommer att i de naturorienterande ämnena finns ett område som skolan kallar för livets början. Enligt denna pedagogiska planeringsprocess ska jämförelser mellan bibelns skapelseberättelse och den vetenskapliga förklaringen genomföras. Dessutom ingår att eleverna inom detta område ska sjunga psalmer. För att läroplanens krav på allsidig och saklig undervisning utifrån en vetenskaplig grund skall uppfyllas är det av synnerligen stor vikt att inte dessa jämförelser ska innebära att eleverna kan tolka att den bibliska skapelseberättelsen som ett alternativ till evolutionsläran som läroplanen föreskriver. Lärarna försökte förklara detta och då säger lärarna att de inte kan påverka vad eleverna ska ha för uppfattning om livets början. Det framkommer även i elevintervjun att huvuddelen av religionsundervisningen handlar om kristendom och att andra världsreligioner först gås igenom i slutet på årskurs 6. Lärarna förklarar att det inte är lätt att undvika dessa jämförelser då mer är femtio procent av eleverna går i söndagsskola. Skolinspektionen har inte och ska inte ha någon åsikt om vad eleverna gör på sin fritid men samtidigt poängterar Skolinspektionen att undervisningen på Malmbäcks skola ska utgå från vetenskapliga grunder. (Fetstil tillagd av LJE)

Givetvis får eleverna gå i söndagsskola om de (eller deras föräldrar) så önskar, men söndagsskolan får inte ta över undervisningen i den kommunala skolan – för hur kan man annars förklara psalmsången? Om söndagsskolan skulle vara av det mer fundamentalistiska slaget och förkunnar att evolutionsteorin är felaktig, är detta förstås ett problem för skolan (och framför allt för eleverna) som man får förhålla sig till på något sätt. Och det sätt som skolans styrdokument föreskriver är att hävda den vetenskapliga uppfattningen. Skollagen säger i §5 att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet”, och i grundskolans kursplan står det i avsnittet om biologi på sid. 111 att ”Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund”.

Den pedagogiska planeringen innehåller ”jämförelser mellan bibelns skapelseberättelse och den vetenskapliga förklaringen”, och man undrar ju vad detta syftar på. Att göra vetenskapligt relevanta och korrekta jämförelser är knappast möjligt på mellanstadiet; här handlar det mest om berättelser man tror eller inte tror på. Vad man kan göra är att förklara hur vetenskap fungerar, och att visa att evolutionsteorin grundar sig på etablerad vetenskaplig metod. Man kan gärna också förklara att de flesta kristna i det här landet inte har några problem att få ihop sin tro med evolutionsteorin, vad nu man än säger i söndagsskolan.

Men jag skulle bra gärna vilja veta vilken roll psalmsången har i den naturvetenskapliga didaktiken.

***

Lite oväntat är det ju att denna pedagogiska härdsmälta skulle inträffa just i en kommunal skola, och man kan fråga sig vad som ligger bakom. En ledtråd finns i tidningen Dagen, som i veckan publicerade en artikel som inleds på följande sätt:

I december riktade Skolinspektionen – utifrån rådande kursplan i ämnet biologi – kritik mot Malmbäcks skola utanför Nässjö för att de, utifrån föräldrars önskemål, velat diskutera vissa delar av evolutionsläran ur skapelseperspektiv.

utifrån föräldrars önskemål … här har vi ett klockrent exempel på ”den förhandlade makten” som Fredrik Sjögren skriver om i sin avhandling. Skolan sviker sitt uppdrag efter tryck från det omgivande samhället, och man går så långt att man direkt bryter mot skollagen och kursplanen.

Artikelförfattaren Lennart Holmbom – som enligt uppgift har 38 års erfarenhet som lärare och biträdande rektor i den kommunala skolan – ser inte saken på detta sätt. För honom är evolutionsteorin en religion, och religiöst likaberättigande kräver att skapelseberättelsen också skall vara med. Han skriver:

Jag har inte sett att vetenskapen fört något av stegen i ”den ateistiska skapelseberättelsen” i slutgiltig bevisning idag? Om vi inte funnit vetenskapligt hållbara svar på dessa steg sedan Darwins ”Origin of species” kom ut 1859, tycker jag att ”den ateistiska skapelseberättelsen”, ur religiös likabehandlingssynpunkt, bör hanteras ur skapelseperspektiv i den svenska grundskolan. Detta till dess den är förd i bevis.

Den gode rektor Holmbom visar här en beklämmande brist på kunskap om vad vetenskap egentligen handlar om. Vetenskap är inte ateistisk – den säger ingenting om religionen. Många biologer är troende. Vetenskap bevisar ingenting slutgiltigt. Ingen vetenskap ger fullständiga och perfekta förklaringar. Men även om vetenskapen inte ger ”slutgiltig bevisning” ger den oss den mest pålitliga och användbara kunskap vi har.

Men just detta är det hopplöst att förklara för kreationister – det kanske vanligaste argumentet är att ”evolutionsteorin kan inte redogöra för exakt hur X uppkom, alltså är det en värdelös teori”. Detta är ett skenargument som går att använda mot all vetenskap. Varför stanna vid biologin? Komplettera kemin med alkemi och fysiken med magi – de är ju inte heller slutgiltigt bevisade.

Vad vetenskap handlar om är inte att få fram ”Sanningen”, utan så bra teorier som möjligt. För biologins del står evolutionsteorin utan konkurrens.

***

Vi får hoppas att Skolinspektionens kritik får effekt och att ofoget upphör. Men det är inte säkert – mycket tyder på att vi kan se fram mot en utveckling liknande den i USA. Där råder sedan decennier ett ställningskrig mellan vetenskap och kreationism, och skolornas evolutionsundervisning är på många håll illa ute – om den alls äger rum.

Annons
4 kommentarer leave one →
 1. mars 2, 2013 2:09 e m

  Intressant läsning. Jag hoppas att skolinspektionen lägger vite mot detta ofog.

 2. björk permalink
  april 2, 2013 8:00 f m

  Många synvinklar på evolutionsteorin verkar hänga ihop med bristande kunskap om den och om vetenskap i största allmänhet. Finns det då kanske nån som har hittat på att skriva en lättläst populärvetenskaplig bok som kunde förklara vad vetenskap egentligen är och hur den fungerar? (Det kunde ochså handla om en fritillgänglig artikel i internet)
  Om ingen har hittat på det, så vore det i alla fall kul en idé att göra nåt sånt. Det skulle kanske ochså få lite mer klarhet i kreationistdebatten.

 3. björk permalink
  april 20, 2013 9:06 e m

  Jag hittade själv lite artiklar i internet och två filmer på YouTube:

  ->http://www.vetenskapsteori.se/b3vet_pp.htm (En artikel som ger en förklaring till vad vetenskap betyder)
  ->http://www.idt.mdh.se/kurser/ct3620/ht01/vad_=r_vetenskap_komp.pdf (Ett helt PDF- dokument som handlar om temat)
  ->http://ungdomar.se/article/799 (En mer lättläst artikel)

  ->http://www.youtube.com/watch?v=-FENd45zRMM (En film där en fysikprofessor förklarar vetenskap)
  ->https://www.youtube.com/watch?v=GhHOjC4oxh8&list=PLdjus0iIY-J8oONyt6LzcqVclxvEQi7bj (En film på engelska där nån väldigt enkelt vad som mena med evolution)

  Så det finns faktist ändå en hel del om temat i internet.

 4. Kenneth Ringström permalink
  april 1, 2018 1:03 f m

  Angående den kreationistiska rörelsens kamp i USA att få skapelseberättelsen jämförbar med evolutionsteorin ska ni läsa om The flying spagettimonstet som uppstod som en protest mot detta. Mycket humor och vefksamt i sitt syfte.
  Kenneth

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: