Hoppa till innehåll

Intelligent Skapelsetro? – en biolog läser Anders Gärdeborn

Under våren kommer Lars Johan Erkell, docent i Zoofysiologi, att gå igenom och diskutera boken Intelligent Skapelsetro (XP Media, 2009), av Anders Gärdeborn.  Som biolog känner sig Lars Johan manad att reda ut åtminstone en del av problemen med boken, som bland annat hävdar att evolutionen aldrig ägt rum.  I en serie inlägg kommer Lars Johan därför att gå igenom de mer grundläggande missförstånden och felaktigheterna.

Här hittar du alla inläggen >>

Annons
11 kommentarer leave one →
 1. februari 20, 2011 9:06 e m

  Grymt!

 2. Samuel Johansson permalink
  mars 13, 2011 7:46 e m

  Att tro på vetenskapen, logiken och Bibeln. Samtidigt.

  Som vetenskapligt allmänbildad är jag agnostiker.

  Som filosofiskt orienterad är jag teist.

  Som teistiskt invigd är jag kristen.

  Som existentialist universalist.

  Så definierad gör jag anspråk på att söka tro på sanningen. Tror, inte vet. Slutgiltiga bevis för någon dogm finns inte. Det handlar istället om trovärdighet. Så här långt har jag funnit Nya Testamentet vara den mest trovärdiga berättelsen om den mänskliga existensen i sin helhet.

  ”I begynnelsen var ordet och… i ordet var liv”. Modern vetenskap har på ett mycket övertygande sätt bekräftat sanningshalten i denna utsaga i Johannes evangeliums inledning och dess motsvarigheter i Första Moseboks skapelsebefallningar genom att visa att allt liv bygger på ordergivningen från kodorden i det kemiska språket DNA – alla livsformers generalplan.

  DNA är en spiralformad dubbelkedja av sammanlänkade atomer av ett antal grundämnen, bl.a. syre, väte och kväve som i olika kombinationer bildar de centrala molekylerna i DNA, s.k. baser. Om dessa livets huvudrollsinnehavare står det i Nationalencyklopedin: ”Ordningsföljden mellan dessa baser i kedjan utgör grunden för en informationskod, ett genetiskt språk, där alfabetet består av fyra bokstäver: A,T,G och C.” Som alltså är namnen på de betydelsebärande baserna som i långa sjok bildar livets ord, satser och budskap. De är livets kod, livets hemlighet. Ur de genetiska koderna springer livsformer fram som vore de resultaten av gudomliga befallningar à la Första Mosebok: ”Varde ros!” ”Lax bliv till!” ”Giraff spring fram!”.

  Men som bibeltroende person är det viktigt, avgörande, att få en viss biblisk utsaga bekräftad och förklarad av mer än ett bibliskt sanningsvittne och helst finna en nytestamentlig förklaring till det gammaltestamentliga bildspråket. En sådan förklaring finner vi i Hebreerbrevets elfte kapitel: ”Genom tron förstår vi att världen har blivit fullbordad genom ETT ord av Gud” Fullbordad genom ett ord, en sats, ett budskap. (Av grekiskans remati: ord, sats, budskap i singularis.)

  Varför refererar inte Hebreerbrevets författare uttryckligen till Första Moseboks sex dagar av många skapelsebefallningar? Jo, här förklaras, ja, uppenbaras, att alltsammans, hela skapelseverket, låg gömt i den första skapelsesatsen: ”Varde ljus!” (långt innan sol och måne framkallades). Eller som Paulus återger samma sats i 2Korinter.4:6: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret.” I den befallningen låg universum gömt som i ett frö, ett innehållsrikt frö ur vilket universum exploderat fram (en explosion som fortfarande pågår; expansionsfarten accelererar). I det ord-sats-budskapet fanns all den information som behövdes för att fullborda världen. Inte minst den exakta kalibreringen av de naturlagar enligt vilka all världens fenomen – från galaxer till giraffer – funnit sina former när tiden, de rätta omständigheterna, varit inne för dem var och en att framträda.

  Allt vad universum rymmer har evolverat, utvecklats, vecklats ut till vad det är idag ur sitt urfrö, sitt varde-ljus-ursprung. I Guds urskapelseord fanns all den innebörd inneboende till det som senare skulle komma att förverkligas: ”…så att det man ser icke har blivit till av något synligt” fortsätter Hebreerbrevet. Nämligen av Guds ords kraft. De sex dagarnas skapelseverksamhet i Första Mosebok får ses som en bildlikt åskådlig framställning av den astronomiska och evolutionära tiden; av hur de olika skapelsekategorierna framträder när vars och ens tid är inne – något som ligger förutsagt i skaparens första och enda sats, vars potens innefattar alla följande satser.

  Varde ljus! Tack vare Albert Einsteins välkända ekvation E=mc2 vet vi nu att ljus hör intimt samman med energi och materia. Ljus i alla dess former äger energi. Materia i alla dess former är bunden energi. Eftersom all energi universum rymmer framkallades i Big Bang har all materia, ytterst sett, sitt upphov i det energirika ljus skaparen befallde fram i skapelseögonblicket.

  Och tack vare kosmologin vet vi nu att universum föddes i en ultrahet ljusexpansion, Big Bang, som visar att materia ursprungligen var ren energi i form av ljus – många miljarder grader heta fotoner, gluoner, kvarkar etc. som i våldsamma kollisioner fusionerade, sammangöts, till andra subatomära partiklar, såsom neutroner och protoner, vilka i sin tur med elektroner bildade atomer som väte och helium när universum svalnat tillräckligt.

  Och tack vare biologin, med början hos Linné och Darwin, anar vi nu hur liv och intelligens succesivt har evolverat ur materien enligt de naturlagar skaparen uttalade i universums födelseögonblick. Liv och intelligens är naturliga följder av materiens och energins/ljusets inneboende egenskaper och interaktioner med varandra (se exv. fotosyntesen, proteinsyntesen). DNA utgörs ju av grundmateria, grundämnen, atomer, sinnrikt kombinerade i miljarder molekyler till de koder allt liv bygger på.

  Detta kunde inte de bibliska författarna ha klart för sig, inte desto mindre har skaparanden lett dem till att uttrycka dessa sanningar i kryptisk form tusentals år innan någon kunde veta exakt vad de betydde: Ur ljus universum! Ur ord liv! Ur Gud humanitet!

  Samuel Johansson

 3. Anders Gärdeborn permalink
  september 17, 2011 7:39 e m

  Jag har varit inne och kommenterat många trådar av Lars Johans Erkells kritik av min bok Intelligent Skapelsetro. Min kritik mot evolutionsläran har inte fokuserat sig på någon särskild påstådd evolutionär mekanism, utan mer på att naturen alltid föklaras evolutionistiskt, oavsett vad vi hittar. Evolutionära mekanismer uppfinns hela tiden för att pressa in det vi hittar i modellen. Evolutionsläran blir därför omöjlig att falsifiera och är därför inte vetenskaplig.

  Denna poäng kan dock vara svår att följa i debattens alla vindlingar. Jag har därför skrivit en artikel, avsedd för tidningen Genesis, som visar detta. Jag har lagt ut den på min webbsida och den får bli min slutkläm i denna debatt:

  http://gardeborn.se/Illusionen_om_Evolutionen.html

  • december 7, 2011 3:06 f m

   Hej,

   Imponerad av artikeln nedan som du hänvisade.
   Jag finner ingenting vetenskapligt med evolutionsteorin, snarare finner jag det som en saga. Puss + groda = Prins

   Av 350 miljoner fossiler idag, finns inte EN enda mellanform (övergångsform). Det borde funnits miljoner och miljoner, men icke!

   Sedan, tänker jag då, ett havsdjur som andas med sitt komplexa organ, gälen, om den skulle ha varit en del av evolutionen, långsamt eller snabbt, då skulle all liknande havsliv ha dött på sekunden under tiden den hade gått igenom processen av sitt DNA förändring. Enkel logik.

   Vänligen,

   • David H. permalink
    juni 11, 2012 7:31 e m

    ”Av 350 miljoner fossiler idag, finns inte EN enda mellanform (övergångsform). Det borde funnits miljoner och miljoner, men icke!”

    Alla arter (som inte dött ut utan att producera nya arter) är ”övergångsformer”, men jag antar att du menar mellan arter som kreationister påstår inte finns? (respektive ”nya funktioner”)

    Några ser du här:
    http://www.talkorigins.org/faqs/faq-transitional.html
    (ryggradsdjur)
    Du kan även läsa lite om nya arter som uppkommer i nutid..
    http://www.talkorigins.org/faqs/faq-speciation.html
    http://www.talkorigins.org/faqs/speciation.html

    ”ett havsdjur som andas med sitt komplexa organ, gälen, om den skulle ha varit en del av evolutionen, långsamt eller snabbt, då skulle all liknande havsliv ha dött på sekunden under tiden den hade gått igenom processen av sitt DNA förändring. Enkel logik.”

    Inte alls, och dessutom felaktig ”logik” (du antar att dina känslor trumfar vetenskap och alla bevis funna i naturen)

    Det finns många fiskar som klarar att andas både i luft och vatten, bara det motsäger ditt resonemang! Det finns allt från några som marginellt kan tillgodogöra sig lite luft i nödfall till lungfisken (deras ”lunga” är en omvandlad fiskblåsa!) som klarar sig långa perioder på land
    (de är också et exempel på hur en ”övergångsform” kan se ut)

  • David H. permalink
   juni 11, 2012 9:03 e m

   ”Evolutionära mekanismer uppfinns hela tiden för att pressa in det vi hittar i modellen. Evolutionsläran blir därför omöjlig att falsifiera och är därför inte vetenskaplig.”

   Inte alls, det finns många möjligheter att falsifiera evolutionsteorin

   tex skulle bevis på att mutationer INTE kan ackumuleras eller att inga mutationer är positiva göra det (men tyvärr, det är bevisat att de gör, samt att positiva existerar)
   (kretinisternas problem är att komma upp med en metd för hur det INTE skulle kunna ske, det är så enkelt (och kraftfullt) att man kan använda förenklade evolutionära processer i hård- och mjukvaruproducering (genetic algoritms) och få ”smarta” och ”designade” resultat

   Ett oföränderligt fossilt lager skulle också vara det (ingen evolutinär sortering alls alltså) (Ledsen det är det,inte, det går att sortera lagermässigt i evolutionär ordning)
   sjöjungfrur och kentaurer (kombinationer av vitt skilda grenar, (inte smådetaljer som latteral genöverföring klarar eller symbios) skulle också paja evolutiosteori seriöst….

   Det finns många mer möjligheter falsifiera evolutionsteori, men ingen har visat sig inträffat!

  • april 8, 2015 9:32 f m

   Länken är ändrad. Artikeln finns numera på: http://gardeborn.se/artiklar/illusionen-om-evolutionen.html

 4. Johnny Lilja permalink
  april 26, 2012 2:00 e m

  Gärdeborn tycks i sitt inlägg mena att det finns FÖR MYCKET som bekräftar evolutionen och att den därför måste vara fel. Det finns oerhört mycket fel, falska analogier och ologiska slutsatser hos Gärdeborn. Heder åt någon som vill försöka reda ut röran.
  Limani däremot (hur kom du fram till antalet fossil förresten) kan ju exempelvis börja med att googla på transitional forms för att fylla ut kunskapsluckorna. Tyvärr är resten osammanhängande antaganden om vad? Vad menar Limani?

Trackbacks

 1. Vetenskap och religion « Biolog(g)
 2. Bloggserie om kreationism | Vetenskap och Folkbildning
 3. Intelligent Skapelsetro… visst… | Asebeia

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: