Hoppa till innehåll

Archaeopteryx

april 4, 2011

 

Detta är det17:e inlägget i en serie som granskar Anders Gärdeborns bok Intelligent Skapelsetro (XP Media, 2009).

Som vi såg i förra inlägget har Anders Gärdeborn en syn på fossila mellanformer som skiljer sig starkt från den vi biologer har. Detta gör det svårt att förstå vad han egentligen lägger in i begreppet ”mellanform”. Emellertid ger han två exempel, Archaeopteryx och Ichtyostega. I det här inlägget skall vi därför titta närmare på Archaeopteryx, som vi biologer håller för att vara en länk mellan reptiler och fåglar.

Det kanske mest kända exemplet på en fossil mellanform är ”urfågeln” Archaeopteryx. Det första fossilet hittades redan 1861, och man såg omedelbart att detta var en fågel med tydliga drag av dinosaurie. Dessa drag var så tydliga att ett exemplar som hittades 1951 först klassades som den lilla dinosaurien Compsognathus innan någon observerade avtrycken av fjädrar, och man förstod att det i själva verket rörde sig om ett fossil av Archaeopteryx 1. Astrofysikern Fred Hoyle och andra hävdade i en artikel 1985 att Londonexemplaret av Archaeopteryx var en förfalskning: i själva verket skulle det röra sig om ett fossil av Compsognathus där man fabricerat avtryck av fjädrar 2. Incidenterna visar hur lätt det är att förväxla Archaeopteryx med en dinosaurie.

Anders Gärdeborn har dock en annan syn på Archaeopteryx:

Man menar att den överbryggar gapet mellan reptiler och fåglar eftersom den ser ut som en fågel men har vissa reptillika drag som lång stjärt, tänder i munnen och klor på vingarna. Urfågeln var emellertid en fullgod flygare, vilket inte reptilerna var, och till detta krävs en hel uppsättning olika egenskaper: Fåglar har ihåligt skelett, reptiler har solitt. Fåglar har rakt-igenom-andning medan reptiler har ut-och-in-andning. Fåglar har fjädrar, vilket är något helt annat än reptilernas fjäll. Dessutom är fåglar jämnvarma medan reptiler är växelvarma och fåglar ruvar sina ägg i motsats till reptiler. En fågel är alltså någonting helt annat än en vidareutvecklad reptil.

Gärdeborn gör misstaget att utgå från att fåglarna utvecklats ur reptiler som är helt lika de som finns idag. Nu finns det ingen som hävdar något sådant; man menar istället att fåglarna härstammar från de s.k. theropoda dinosaurierna, och då från gruppen coelurosauria.

Bilden blir då helt annorlunda. Vi kan se hur det blir med de fem skillnader Gärdeborn tar upp:

– Det fanns många dinosaurier med ihåligt skelett 3.

– Om dessa dinosaurier hade lungor av fågeltyp är omöjligt att veta, men eftersom de i flera fall tycks ha haft samma typ av luftsäckar i skelettet som fåglar, är det mycket troligt att de faktiskt hade det 4.

– Det finns många fynd av coelurosaurier med fjädrar 5.

– Det finns en hel del som tyder på att det fanns jämnvarma dinosaurier 6.

– Det är känt att dinosaurier kunde ruva sina ägg 7.

Gärdeborns argumentation faller alltså ihop helt. Inte nog med att dessa drag tycks vara gemensamma för fåglar och coelurosaurier, Archaeopteryx hade många andra drag gemensamma med dinosaurier, exempelvis:

– Tänder istället för näbb

– Lång svans med fria kotor

– Skallens nackhål baktill och inte på undersidan

– Stortå som inte är bakåtriktad som hos fåglar, utan riktad åt sidan som hos t.ex. Velociraptor.

Man kan hitta ytterligare ett antal egenskaper som förenar Archaeopteryx med dinosaurier 8. Däremot finns det förutom flygförmågan knappast något drag som förenar Archaeopteryx med fåglar, men som inte finns hos dinosaurier. Man får alltså bilden av Archaeopteryx som en flygande dinosaurie, och ett utmärkt exempel på en mellanform. Synen att fåglarna härstammar från dinosaurierna är fast förankrad hos dagens biologer.

***

Vi har idag fynd av ett tjugotal befjädrade, fågelliknande former av coelurosaurier som inte kunde flyga, exempelvis Jinfengopteryx, Protarchaeopteryx och Caudipteryx 9. Det finns också arter som sannolikt hade flygförmåga (Microraptor och möjligen också Scansoriopteryx), så Archaeopteryx är inte ensam. Det inte svårt att tänka sig hur flygförmågan kan ha utvecklats – dessa små, befjädrade dinosaurier hade alla nödvändiga strukturer, vad som behövdes var anpassade fjädrar och kraftigare muskler. Med fossil av Eoconfuciusornis, Confuciusornis och Sinornis har vi också spår av en fortsatt utveckling mot moderna fåglar. Vad har då Anders Gärdeborn att säga om alla dessa fynd? Vi läser på sid. 83:

Idag finns också nya kandidater till att vara de nya fåglarna genom fynd av befjädrade dinosaurier som påståtts ha hittats i bland annat Kina.

Lägg märke till formuleringen ”påståtts ha hittats” – det handlar i själva verket om mycket väl dokumenterade fynd. Han fortsätter på sid. 84:

Ibland hittas någonting som kan tolkas som fjädrar men det är nog mer ett uttryck för forskarnas tro på evolutionen än en vetenskaplig observation.

Den lilla dinosaurien Caudipteryx, med armfjädrar och stjärtpennor (Foto: Göran Nilsson, Göteborgs naturhistoriska museum)

Fjädrarna är tydliga (se bilden ovan) 10. Gärdeborn gör alltså vad han kan för att vifta bort alla dessa fynd och aktar sig för att gå in på enstaka fossil. På sidan 83 nämner han dock ett enskilt fynd:

Ett av de tidigaste fynden, Archaeoraptor, hann få status som felande länk mellan dinosaurier och fåglar i bland annat National Geographic Magazine innan det avslöjades som en bluff.

Detta stämmer inte. Fyndet fick omedelbart status som en bluff och publicerades aldrig i den vetenskapliga pressen. Journalister på National Geographic Magazine trodde att de gjort ett scoop och lät sig luras, men när fossilet granskades av professionella paleontologer avslöjades förfalskningen direkt – det var alltså ingen forskare som lät lura sig. Det är betecknande att Gärdeborn tar upp just den här incidenten som helt saknar vetenskaplig relevans, samtidigt som han avfärdar de väl dokumenterade fynd som faktiskt finns. Han verkar minst av allt benägen att vilja diskutera fåglarnas evolution på ett seriöst sätt.

***

Men vi har inte bara fossil som visar på en släktskap mellan reptiler och fåglar, det finns också embryologisk evidens. Vissa fågelembryon uppvisar anlag till tänder, men anlagen tillbakabildas och ersätts av en näbb. Man har också gjort experiment där man transplanterat musvävnad till käken på ett kycklingembryo. Den transplanterade vävnaden kommer då att inducera embryot att utveckla tänder istället för näbb 11. Experimentet visar att kycklingembryot har alla de gener som behövs bilda tänder. Ytterligare evidens kommer från en kycklingmutant som spontant utvecklar tänder istället för näbb 12. Dessa tandanlag har jämförts med krokodiltänder.

Det är svårt att förstå att Anders Gärdeborn så svepande kan avfärda all denna evidens för ett samband mellan reptiler och fåglar. I nästa inlägg skall vi se hur han förhåller sig till de fynd som visar en utveckling från fisk till amfibie.

 

 

Kommande inlägg: Ichtyostega

 

 

Noter:

1) Se Prothero, D.R. (2007): Evolution. What the fossils say and why it matters. Columbia university press, sid. 258

2) http://www.talkorigins.org/faqs/archaeopteryx/forgery.html

3) http://en.wikipedia.org/wiki/Physiology_of_dinosaurs#Respiratory_System

4) http://en.wikipedia.org/wiki/Aerosteon

5) http://en.wikipedia.org/wiki/Feathered_dinosaur

6) http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/metabolism.html

7) http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/dinolh.html

8) http://www.talkorigins.org/faqs/archaeopteryx/info.html

9) http://www.newscientist.com/article/dn13824-ancient-bird-is-missing-link-to-archaeopteryx.html

10) Ytterligare ett av många exempel är Epidexipteryx:

http://scienceblogs.com/tetrapodzoology/2008/10/epidexipteryx_at_last.php

11) http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/article1138908.ece

Den vetenskapliga rapporten finns här:

http://www.pnas.org/content/100/11/6541.full

12) http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=mutant-chicken-grows-alli

Den vetenskapliga rapporten finns här:

http://bill.srnr.arizona.edu/classes/449/Interlude%203/Archosaur%20Teeth%20in%20Chick%20Mutant.pdf

Läs- och länktips

Frågan om fåglar är dinosaurier diskuteras här:

http://www.ucmp.berkeley.edu/diapsids/avians.html

En bok som utförligt behandlar mellanformer och som starkt kan rekommenderas är:

Prothero, D.R. (2007): Evolution. What the fossils say and why it matters. Columbia university press.

En mycket trevlig och lättläst bok som varmt rekommenderas är:

Eklöf, J. (2009): Djurens evolution. En kort sammanfattning. Caracal publishing


3 kommentarer leave one →
 1. robjoh permalink
  april 5, 2011 1:48 e m

  Skulle bara vilja tacka för en bra serie, alltid kul att lära sig mer.

 2. Linus permalink
  juli 14, 2011 12:43 e m

  Alltid lika intressant när Biologer presenterar fakta som avslöjar människor som Gärdeborn. Hade varit intressant om Gärdeborn kunnat ge replik på denna artikel.
  Tack för en intressant och lärorik blogg. Kunskap är mer intressant än tro.

Trackbacks

 1. Granskning av ”Intelligent skapelsetro” | Evolutionsteori.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: