Hoppa till innehåll

Genombrott för Intelligent design? (del 6)

november 13, 2020

Varför skrevs den här artikeln?

Som jag hoppas har framgått uppfyller inte Thorvaldsen och Hössjers artikel de krav man har rätt att ställa på en vetenskaplig publikation. Den förespeglar resultat som inte finns. Artikeln bygger helt på en statistisk metod för att påvisa design som är oanvändbar. Den innehåller referenser till en obestämd övernaturlig designer som man tar till ad hoc för att få önskade resultat. Den introducerar det helt revolutionerande begreppet ”icke-fysisk information” utan definition eller diskussion. Den innehåller ett grovt förvanskat citat. Dessutom hänvisas till välkända pseudovetenskapliga begrepp som ”irreducerbar komplexitet” och ”specificerad komplexitet” som om det rörde sig om etablerad vetenskap. Det här kan inte kallas vetenskap. Det kan bara kallas pseudovetenskap.

Givetvis har Thorvaldsen och Hössjer fått kritik. Tre biologer skriver i en kommentar till Journal of Theoretical Biology bland annat:

… The central claim of this paper is that because biological systems are complex then they must be fine-tuned. This inference is flawed and is not supported by the evidence.

Inte heller matematikern Jason Rosenhaus är nådig i sin kritik. Han avslutar så här:

… The authors claim to have used probability theory to establish a scientifically rigorous and useful notion of “fine-tuning,” but they have failed because we have nothing like the information we would need to carry out meaningful probability calculations. Done.

But I don’t think I’ve adequately communicated just how bad this paper is. The authors are constantly tossing out bits of mathematical jargon and notation, but then they do nothing with them. There is a frustrating lack of precision, as when they variously describe fine-tuning as an object, an entity, a method, and an attribute of a system, all on the first page of the paper. They constantly cite creationist references, with only the most glancing mention that any of this work has been strongly and cogently criticized. They say we should give fair consideration to a “design model” for the origination of complex structures, but they give not the beginning of a clue as to what such a model entails.

In short, it’s hard to believe this paper could have gotten through an honest peer-review process (as opposed to one in which ideology played a big role). Whatever happened behind the scenes, it’s a huge black eye for the journal.

Kritiken är värd att läsas i sin helhet. Den täcker också saker jag inte tagit upp här.

***

Steinar Thorvaldsen är professor i informatik vid Norges Arktiska universitet i Tromsø och Ola Hössjer är professor matematisk statistik vid Stockholms universitet. De är båda etablerade professorer vid välrenommerade universitet. Jag har svårt att föreställa mig att de skulle skriva arbeten av denna undermåliga kvalitet i sina egna ämnen (jag tvivlar också på att de skulle komma undan med det). Så varför har de skrivit den här artikeln? Som erfarna och kompetenta forskare måste de rimligvis vara medvetna om artikelns förödande vetenskapliga brister. Varför är de villiga att riskera namn och rykte för att skriva en artikel som får mig och många kollegor att ta sig för pannan och undra vad som flugit i författarna? Det här är ingenting man väntar sig av en professor vid ett respekterat universitet.

Min förmodan är att man ser som sin uppgift att gå i spetsen för en ny typ av vetenskap som inkluderar en designer, och som man anser inte begränsas av den materialism som karaktäriserar den etablerade naturvetenskapen. Idén med ”Intelligent design” som alternativ, icke-materialistisk vetenskap lanserades i USA på 1990-talet av den konservativa kristna tankesmedjan Discovery Institute. Institutets agenda avslöjades 1999 då policydokumentet The Wedge Document läckte och lades ut på Internet. Det framgår att man ser ”materialism” och moralisk relativism som orsaken till allt ont i samhället. Materialismen måste därför krossas:

Discovery Institute’s Center for the Renewal of Science and Culture seeks nothing less than the overthrow of materialism and its cultural legacies.

En viktig del av materialismen är dagens naturvetenskap, och därför är ett övergripande mål

To replace materialistic explanations with the theistic understanding that nature and human beings are created by God.

Designteorin har skapats för att ersätta den materialistiska vetenskapen:

Design theory promises to reverse the stifling dominance of the materialist worldview, and to replace it with a science consonant with Christian and theistic convictions.

Dokumentet visar mycket tydligt att ID-projektet är ett politiskt/religiöst projekt; det handlar om att arbeta för ett samhälle som är helt genomsyrat av en kristen religiositet. En gudsstat, med andra ord. Naturvetenskapen är ”materialistisk” och står därför i vägen. Därför måste den ersättas av en religiöst grundad designvetenskap. 1 Om någon läsare nu skulle tycka att jag kommer med konspirationsteorier, vill jag rekommendera noggrann läsning av dokumentet.

Det här förklarar varför man fortsätter att driva ID som vetenskap trots att projektet är helt sterilt – på mer än 20 år har man inte lyckats producera ett enda solitt resultat som konkret påvisar design i naturen. Däremot har man producerat berg av material som kritiserar den etablerade naturvetenskapen i allmänhet och evolutionsteorin i synnerhet. Målet med verksamheten är inte i första hand att övertyga forskarna, det är att övertyga allmänhet och beslutsfattare på olika nivåer om att designteorin är bättre vetenskap än den etablerade, materialistiska, naturvetenskapen. Dokumentet visar att strategin går ut på att man skall besegra vetenskapen på den politiska arenan.

Men vad har nu allt detta med Steinar Thorvaldsen och Ola Hössjer att göra? Det visar sig att de båda två är knutna till den norska stiftelsen BioCosmos, Thorvaldsen som styrelseordförande och Hössjer som ”ambassadör”. BioCosmos har som mål att sprida intelligent design, främst till ungdomar och unga vuxna, och är norska partners till Discovery Institute. Deras artikel faller in i samma mönster som otaliga andra ID-vänliga artiklar: den är helt uppenbart skriven för att ge intryck av att ID är en legitim vetenskaplig teori, den innehåller inga resultat, däremot många argument mot evolutionsteorin.

Är Thorvaldsen och Hössjer medvetna om att de deltar i ett korståg mot naturvetenskapen? De borde, som professionella forskare, vara medvetna om att ID är ett pseudovetenskapligt, ja, faktiskt antivetenskapligt projekt.

Hur det nu än är med den saken är det trist att två så kompetenta och meriterade forskare inte förmår leva upp till den vetenskapliga integritet man har rätt att vänta sig av dem.

Noter:

1) Engelska Wikipedia har en omfattande och informativ serie om ID. Se också:

Barbara Forrest: Understanding the Intelligent Design Creationist Movement: Its True Nature and Goal. Center for Inquiry (2007) https://centerforinquiry.org/wp-content/uploads/2018/05/intelligent-design.pdf

Lenny Flank: Deception by Design: The Intelligent Design Movement in America. Red and Black Publishers (2009) http://www.talkreason.org/articles/deception.cfm

Annons
2 kommentarer leave one →
 1. Ola Hössjer permalink
  juni 29, 2021 4:05 e m

  Del 6: Varför skrevs artikeln om finjustering

  I del 6 går Erkell vidare och frågar sig vad som fått mig och Thorvaldsen att skriva artikeln om finjustering. Jag citerar:

  ”Steinar Thorvaldsen är professor i informatik vid Norges Arktiska universitet i Tromsø och Ola Hössjer är professor matematisk statistik vid Stockholms universitet. De är båda etablerade professorer vid välrenommerade universitet. Jag har svårt att föreställa mig att de skulle skriva arbeten av denna undermåliga kvalitet i sina egna ämnen (jag tvivlar också på att de skulle komma undan med det). Så varför har de skrivit den här artikeln? Som erfarna och kompetenta forskare måste de rimligtvis vara medvetna om artikelns förödande vetenskapliga brister. Varför är de villiga att riskera namn och rykte för att skriva en artikel som får mig och många kollegor att ta sig för pannan och undra vad som flugit i författarna? Det här är ingenting man väntar sig av en professor vid ett respekterat universitet.
  Min förmodan är att man ser som sin uppgift att gå i spetsen för en ny typ av vetenskap som inkluderar en designer, och som man anser inte begränsas av den materialism som karaktäriserar den etablerade naturvetenskapen.”

  Jag har redan i del 1-5 bemött Erkells påståenden att TH2020 är en pseudovetenskaplig artikel av undermålig kvalité. Låt mig därför besvara Erkells fråga varför jag varit med och skrivit denna och andra artiklar med ett ID-baserat eller kreationistiskt fokus. Det finns två huvudskäl. För det första har jag tillhört den akademiska världen sedan jag som 15-åring började läsa universitetsmatematik. Denna tid har gett mig en viktig skolning i hur (empirisk) vetenskap bör bedrivas. Jag förespråkar akademisk frihet, där alla relevanta teorier får vara med och tävla på lika villkor i att ge den bästa förklaringen till data, i sökandet efter sanningen. I mer än 20 års tid har jag satt mig in i genetik och evolutionsbiologi, och funnit att Darwins utvecklingslära innehåller avgörande brister som sällan nämns, varken i skolan eller på universitetet. Det är min skyldighet som vetenskapsman (en del av den tredje uppgiften) att vara med och sprida sådana erfarenheter jag skaffat mig, såväl från min egen forskning som genom att ta del av andras forskning. Mitt samvete manar mig därför att ge mig in i debatten om evolution och design, och detta måste gå före politisk korrekthet.

  För det andra är det så all empirisk vetenskap baseras på trosantaganden. Alla försök att endast låta empiriska data styra naturvetenskapen (såsom den logiska positivismen) har misslyckats. Dessa trosantaganden blir extra viktiga i ursprungsfrågor, eftersom vi inte genom upprepade experiment kan replikera hur livet uppstod, eller hur livets mångfald med olika arter uppstod. Därför kommer varje forskare som engagerar sig i ursprungsfrågor mer eller mindre styras av sina ursprungsantaganden och trosföreställningar. Så även jag. Jag tog emot Jesus Kristus som min personlige Frälsare och Herre, 23-24 år gammal, och har under åren mer och mer insett hur trovärdig och tillförlitlig Bibeln är. Jag är därför övertygad att design-inspirerade eller bibliskt inspirerade (och falsifierbara) modeller ger den bästa förklaringen till genetiska, geologiska och morfologiska data. Men jag vill inte tvinga dessa förklaringar på andra, utan låta ID- och kreationistiska modeller vara med och tävla på samma villkor som sekulära modeller. Det är med sorg i hjärtat jag ser hur den metodologiska naturalismen gradvis har snävat (och tvingat) in vetenskapen i en sekulär riktning sedan 1700-talet. Detta har påverkat hela samhällsutvecklingen i en materialistisk riktning. Inte minst har evolutionsläran haft en avgörande roll i denna process, eftersom den utgör naturalismens skapelseberättelse, och därmed påverkar många andra vetenskaper. Om varken Gud eller något annat övernaturligt finns så måste allting ha uppstått av sig själv, precis som evolutionsläran gör gällande. Det är just därför det är så känsligt att kritisera evolutionsteorin, vilket Erkells artikelserie är ett tydligt exempel på. Att kritisera evolutionsläran är helt enkelt att ifrågasätta en sekulär kulturs världsbild och fundament.

  Efter Erkells inledande fråga om vad som fått mig och Thorvaldsen att skriva artikeln om finjustering, går han vidare och diskuterar den amerikanska tankesmedjan för ID, Discovery Institute, och dess strävan att påverka samhällsutvecklingen bort från materialism. Anledningen är att jag och Thorvaldsens engagerat oss i en norsk tankesmedja som är positiv till ID:

  ”Men vad har nu allt detta med Steinar Thorvaldsen och Ola Hössjer att göra? Det visar sig att de båda två är knutna till den norska stiftelsen BioCosmos. Thorvaldsen som styrelseordförande och Hössjer som ”ambassadör”. BioCosmos har som mål att sprida intelligent design, främst till ungdomar och unga vuxna, och är norska partners till Discovery Institute. Deras artikel faller in i samma mönster som otaliga andra ID-vänliga artiklar: den är helt uppenbart skriven för att ge intryck av att ID är en legitim vetenskaplig teori, den innehåller inga resultat, däremot många argument mot evolutionsteorin.

  Är Thorvaldsen och Hössjer medvetna om att de deltar i ett korståg mot naturvetenskapen? De borde, som professionella forskare, vara medvetna om att ID är ett pseudovetenskapligt, ja, faktiskt antivetenskapligt projekt.”

  Eftersom jag redan argumenterat för att ID och kreationism är vetenskap, ska jag inte upprepa mina argument i del 1-5. Jag nöjer mig med att konstatera att jag varken anser att TH2020 är exempel på pseudo- eller antivetenskap. Men ändå är Erkells påståenden inte förvånande, eftersom han så starkt propagerar för metodologisk naturalism, det vill säga sekulär vetenskap. Utifrån Erkells horisont är därför ett korståg mot naturvetenskap samma sak som ett korståg mot sekulär naturvetenskap. Som jag skrivit i denna artikel så tror jag att bibliskt inspirerade förklaringar och design-inspirerade förklaringar har mycket bättre förutsättningar än de sekulära modellerna. Men eftersom jag inte vill tvinga andra att ha detta förhållningssätt så är det knappast fråga om ett korståg. Man kan snarare ställa sig frågan om Erkell bedriver ett korståg mot all vetenskap som inte utgår från metodologisk naturalism.

  • Lars Johan Erkell permalink
   september 8, 2021 7:21 e m

   I detta inlägg diskuterar jag artikelförfattarnas bevekelsegrunder. I din replik skriver du: ”I mer än 20 års tid har jag satt mig in i genetik och evolutionsbiologi, och funnit att Darwins utvecklingslära innehåller avgörande brister som sällan nämns, varken i skolan eller på universitetet”. Av det du skriver misstänker jag att du hämtat din kunskap från kreationistiska sammanhang snarare än från universitetets kurser. Formuleringen om ”avgörande brister som sällan nämns” är ett klassiskt kreationistiskt tema. Men det finns ingen vetenskap som är komplett eller perfekt; det finns luckor och ”avgörande brister” i alla ämnen. Dock är kreationister mest intresserade av de brister de ser i just evolutionsbiologin. Detta att bristerna ”sällan nämns” och ditt tal om ” politisk korrekthet” anknyter också till ett välkänt kreationistiskt tema: de ateistiska forskarna som helt behärskar vetenskapen och försöker kväva all opposition mot evolutionsteorin.

   Det här med den tredje uppgiften har du nog fått om bakfoten. Universitetet betalar dig för att du skall föra ut den vetenskap och den vetenskapssyn universitet står för, inte för att du skall föra ut en vetenskapssyn (och en syn på evolutionsbiologin) universitet inte står för. Som forskare har man visserligen stor frihet att välja olika perspektiv, men jag tror nog du går över gränsen här.

   Så skriver du att ”Det är med sorg i hjärtat jag ser hur den metodologiska naturalismen gradvis har snävat (och tvingat) in vetenskapen i en sekulär riktning sedan 1700-talet”, och här tror jag vi har kommit till pudelns kärna. Du ser en ideologisk kamp mellan två kulturer, den ena sekulär och den andra andlig. Jag, däremot, ser ett framgångsrikt, sekulärt, forskningsprogram ersätta ett sterilt, andligt, program. Materialistisk forskning har efter hand ersatt forskning på icke-materialistisk grund av den faktiskt fungerar och ger resultat. Jag har aldrig sett något exempel på framgångsrik naturvetenskap på andlig/religiös grund.

   Men som jag skriver i det sjunde inlägget i serien skulle jag kunna tänka mig en ID-inspirerad forskning om den gav konkreta resultat. Men där är vi inte. Det enda du kan bjuda på är försäkringar om att en ID-inspirerad forskning kommer att öppna för nya framsteg genom att den befriar vetenskapen från materialistiska låsningar. Jag kan dock inte se några tecken på att det kan bli så. Jag diskuterar detta ytterligare i inlägget ”Vetenskap, hypoteser och Intelligent design” https://biologg.wordpress.com/2021/09/08/vetenskap-hypoteser-och-intelligent-design/.

   Du undviker den kanske allvarligaste delen av min kritik, nämligen att ID-projektet i grund och botten inte handlar om vetenskap utan är ett politiskt/religiöst projekt som syftar till att bygga ett samhälle helt genomsyrat av kristen religiositet – en gudsstat. Har du någon kommentar till det?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: