Hoppa till innehåll

Genombrott för Intelligent design? (del 5)

november 13, 2020

Varför ses inte ID som vetenskap?

I den här serien av blogginlägg har jag om och om igen kritiserat Thorvaldsen och Hössjer för att inte arbeta vetenskapligt, och jag har sagt att ID inte uppfyller kraven på vetenskap. ID-förespråkare, däremot, hävdar ofta och gärna att de är offer för en stelnad ateistisk vetenskaplig (darwinistisk) ortodoxi som vägrar erkänna intelligent design som legitim vetenskap. Det kan därför finnas skäl att mycket kort gå igenom vad som egentligen kännetecknar etablerad vetenskap.

Naturvetenskapen strävar efter att beskriva och förklara den fysiska verkligheten. Man begränsar förklaringarna till den fysiska verkligheten eftersom det bara är den vi har verktyg att undersöka. Det kan alltså mycket väl finnas en andlig verklighet som ligger utanför våra förklaringar; det kan vi inte veta något om. Många forskare är troende och upplever ingen konflikt mellan vetenskapen och sin gudstro. Naturvetenskapen är alltså agnostisk och inte ateistisk.

Det vetenskapliga arbetssättet brukar kallas metodologisk naturalism – man arbetar då med s.k. naturliga förklaringar eftersom det är det enda som är praktiskt möjligt, men man uttalar sig inte om det som går utanför metoden. Det finns en annan position som kallas filosofisk naturalism. Den innebär att man a priori utesluter alla slag av övernaturliga eller andliga krafter, alltså en ateistisk ståndpunkt. Men det är en logiskt ohållbar ståndpunkt – det är omöjligt att veta att det inte kan finnas saker man inte känner till. Jag har aldrig träffat på någon kollega som är filosofisk naturalist.

Den här distinktionen gör man sällan bland kreationister och ID-förespråkare, trots att den borde vara solklar. Forskare beskylls om och om igen för att vara ”materialister” eller ”naturalister”, varmed man menar filosofiska naturalister, alltså ateister. Men det är inte sant; vetenskapen är som sagt agnostisk och inte ateistisk. Det finns troende forskare och det finns ateistiska forskare.

Men trots att det är en osanning att vetenskapen skulle vara religionsfientlig är just detta en grundbult i ID-projektet. Mer om detta i nästa inlägg.

***

Vetenskapligt arbete bygger på att man förklarar fenomen med hjälp av kunskap. Tidvattnet, exempelvis, förklaras av att månens (och även solens) gravitationskraft påverkar havsvattnet. Vi kan mäta, vi kan räkna, och vi kan konstatera att förklaringen stämmer med verkligheten.

Ett annat exempel är populationsgenetiken. Den bygger på kunskap om genetiska och molekylära processer. Med hjälp av populationsgenetiken kan vi ställa upp modeller av människans evolution. Även här kan vi mäta och räkna och utvärdera våra modeller. Som vi sett i det tredje inlägget tar Ola Hössjer och medförfattare i sin diskussion av tänkbara orsaker till genetisk variation upp fem kända faktorer: mutationer, genetisk drift, naturlig selektion, rekombination och kolonisering/isolering/migration. Allt detta är mekanismer som vi vet existerar, och som vi kan mäta och räkna på. Vi kan föra en faktabaserad diskussion kring hur viktiga de olika faktorerna är och hur de samverkar. Och vi kan skaffa oss en uppfattning om hur rimliga slutsatserna är. Detta är vetenskap.

Så lägger man till en okänd designer som sjätte mekanism. Då försvinner alla möjligheter att föra en faktabaserad diskussion; vi har ingen aning om när eller hur en sådan designer skulle ingripa. Hössjer och hans kollegor verkar utgå från att designern skulle skapa just så mycket genetisk variation att deras modell går ihop. Hur kan de veta det? Hur kan de testa sin modell? Det går inte. Man har helt enkelt uppfunnit en designer som har de egenskaper man önskar sig.

Så länge vi håller oss till materiella och mätbara faktorer vet vi vad vi talar om. Om vi däremot åberopar en okänd designer vet vi inte vad vi talar om. Det är just detta som gör att ID inte fungerar som vetenskap. En designer förklarar allt och ingenting.1,2

***

Vetenskapliga teorier säger något om världen. Gravitationsteorin, återigen, säger att planeterna måste röra sig i elliptiska banor runt solen och att de inte får röra sig i sexkantiga banor. Det innebär att om någon kommer med en ny fysikaliskt teori som har som en konsekvens att planeterna skulle röra sig sexkantiga banor, så kan vi förkasta den teorin. Den stämmer inte med verkligheten.

Intelligent design, däremot, säger ingenting om verkligheten. Eftersom vi inte vet något om designern är allt tänkbart och ingenting förbjudet. Det finns ingen designteori eller designmodell som säger något konkret om världen, så det finns ingenting att jämföra med verkligheten. Det kan det inte göra eftersom en sådan modell måste bygga på kunskap om designern. Och den har vi inte.

Intelligent design har aldrig formulerats som en konkret teori. Det enda ID kan erbjuda är en ”teori” som säger att eftersom naturvetenskapen inte kan förklara världen, måste det finnas en designer som skapat den. Tanken är gammal och välkänd. Den kallas för det teleologiska gudsbeviset.

Det innebär dock inte att man kan förkasta tanken om en designer bakom allt – det kan ju finnas en sådan. Vetenskapen uttalar sig inte om det som går utanför den vetenskapliga metoden. Men projektet att göra ID till en fungerande vetenskap är dödfött.

Referenser:

  1. Dawes, G.W. (2007): What is Wrong with Intelligent Design? International Journal for Philosophy of Religion, vol. 61, s. 69–81 https://ourarchive.otago.ac.nz/handle/10523/565
  2. Nichols, R. (2003): Scientific Content, Testability, and the Vacuity of Intelligent Design Theory. The American Catholic Philosophical Quarterly,  vol. 77, s. 591 – 611. https://www.pdcnet.org/acpq/content/acpq_2003_0077_0004_0591_0611

No comments yet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: