Hoppa till innehåll

Illusioner om evolutionen (3): Är evolutionsteorin falsifierbar?

januari 23, 2012

Vi fortsätter granskningen av Anders Gärdeborns artikel Illusionen om Evolutionen. Den här gången gäller det hans åsikt att evolutionsteorin inte är falsifierbar, och därmed inte att betrakta som en vetenskaplig teori.

Om man vill avgöra om en viss teori är vetenskaplig eller inte finns det en mycket använd tumregel att ta till: falsifierbarhetskriteriet. Det säger att om en teori skall betraktas som vetenskaplig måste det vara möjligt – åtminstone i princip – att visa att den skulle kunna vara falsk. Det är ett annat sätt att säga att den måste vara prövbar. Finns det alltså tänkbara observationer som skulle kunna visa att evolutionsteorin vore felaktig? Nej, säger Anders Gärdeborn, evolutionisterna hittar bara på nya bortförklaringar. Han tar upp tre exempel:

En kanin i prekambrium skulle falsifiera evolutionsläran menar man. Argumentet finns i olika varianter med den gemensamma principen att evolutionsläran förutsäger en evolutionssekvens och avvikelser från denna skulle falsifiera teorin. Men evolutionsläran förutsäger ingenting. Avsaknaden av prekambriska kaniner är ingen evolutionistisk prediktion, det är en evolutionistisk observation. Här rör man ihop begreppen rejält. …

Dessutom finns gott om mekanismer som kan förklara att fossil hittas i andra berglager än dem som förväntas utifrån gällande konsensusevolutionsträd. De kan ha fallit ner i sprickor i berget, de kan ha surfat i geologiska överskjutningar eller så har de hamnat i fel lager genom en process som kallas geologisk ”reworking” (4). Ett annat vanligt trick är att helt enkelt klassa om det felplacerade fossilet så det hamnar i rätt lager (5).

Givetvis är fossilsekvensen en observation; poängen är att vi hittar samma avlagringar på olika lokaler, alltid i samma ordning. Sekvensen visar en logisk utveckling där man kan se hur olika former avlöser varandra, och detta på ett sätt som visar att exempelvis däggdjur evolverats ur tidigare ryggradsdjur. Vi har alltså observationer som är så lagbundna att det är möjligt att göra förutsägelser utifrån lagbundenheten. Vi kan förutsäga att inget däggdjur skall kunna påträffas i lager som ligger under de första ryggradsdjuren; evolutionsteorin förbjuder detta. Teorin säger alltså att vi inte skall hitta några kaniner i prekambriska avlagringar. Det finns inga möjligheter att bortförklara en sådan kanin om den skulle dyka upp.

Anders Gärdeborn menar dock att om ett kritiskt fossilfynd dyker upp, skulle evolutionisterna datera om fossilet eller klassa om det så att det stämmer med teorin. Hans argument är alltså att evolutionsteorin inte är falsifierbar därför att evolutionisterna inte tvekar att ljuga om de tycker det behövs. Vad svarar man på sådant?

***

Gärdeborns andra argument är egentligen två stycken:

”Biologiska universaler” är mitt andra exempel på ambitionen att göra evolutionsläran falsifierbar. Resonemanget säger att eftersom allt liv har ett gemensamt ursprung så delar det vissa universaler såsom den genetiska koden, ett urval av tjugo ”vänsterhänta” aminosyror, dubbellagrade membran etc.

Evolutionsteorin förutsäger inte att det nödvändigtvis måste finnas ”biologiska universalier”, alltså egenskaper som finns hos allt liv. Om vi rent hypotetiskt tänker oss en mycket snabb evolutionsprocess skulle det kunna vara så att den höga förändringstakten suddar ut likheter mellan former som ändå har en mycket avlägsen gemensam stamform. Men det faktum att det faktiskt finns så stora likheter mellan de arter vi känner är mycket svårt att förklara på ett annat sätt än med ett gemensamt ursprung. Nästa argument är detta:

Därför skulle till exempel en blomma utan DNA falsifiera evolutionsläran, menar man. Jag betraktar det som naivt att tro detta. En sådan blomma skulle omedelbart formulera om teorin till att innefatta möjligheten att livet inte har bildats en gång på jorden utan flera, så kallad ”multipel biogenesis”.

Jag känner igen mitt eget exempel här – ”en vitsippa utan DNA”. Poängen med det exemplet var att det är otänkbart att en helt annorlunda typ av liv skulle alstra en livsform som skulle gå att förväxla med en ”vanlig” art. En vitsippa är resultatet av en evolution som skett under vissa bestämda förutsättningar. En alternativ form av liv skulle utvecklas enligt radikalt andra förutsättningar, och det är en omöjlighet att sådant liv skulle utveckla livsformer som är identiska med dem vi känner.

Att det skulle kunna finnas fullständigt annorlunda typer av liv är förstås inte omöjligt; dessa organismer kanske bara är så främmande att vi inte identifierar dem som levande. Det finns inget kontroversiellt med detta – idag pågår forskning som söker efter exotiska livsformer.

***

Så till Gärdeborns tredje exempel:

”Altruism”, d.v.s. handlingar i syfte att hjälpa andra utan någon egennytta, har alltid varit svårt att förklara för evolutionsläran (22). Darwin själv beskrev altruism som något som skulle falsifiera (Darwin använde ordet ”annihilate”) hans teori eftersom det inte kan förklaras med hjälp av det naturliga urvalet. Men hur är det egentligen? Har de exempel på altruism man funnit tillintetgjort evolutionsläran? Icke sa Nicke. Man har hittat på nya mekanismer. Den vanligaste är att man byter nivå för det naturliga urvalet, från individen till gruppen (24). Man säger att det som är bra för gruppens överlevnad väljs ut och fortplantas, och här ryms altruism. Eller så säger man att altruism visar att det finns andra evolutionistiska mekanismer än det naturliga urvalet. Eller så säger man att den altruistiska egenskapen tidigare haft en egoistisk funktion som avvecklats (23).

Det är riktigt att Darwin inte kunde förklara altruism; skälet är att han inte kände till arvets mekanismer, och att populationsgenetiken ännu inte hade formulerats. Alltsedan William D. Hamiltons banbrytande arbeten på 1960-talet har vi dock ”Hamiltons regel” som förklarar många typer av altruism. Det handlar alltså inte om den idag förlegade gruppselektionsteorin som Gärdeborn tycks tro. Hamiltons teori är idag väl belagd, och den bygger helt och hållet på evolutionsteorins grundelement. Så vitt jag vet känner man inte till några exempel på altruistiskt beteende som helt entydigt är till nackdel för givarens möjligheter att fortplanta sina gener till nästa generation. Ett sådant exempel skulle vara extremt svårt att förklara.

Men även om nu Darwin ansåg att altruismen skulle vara en möjlig falsifikation av evolutionsteorin, skulle jag inte själv välja det här exemplet i första hand. Skälet är att beteenden är komplexa fenomen, och jag misstänker att det rent praktiskt skulle vara svårt att göra studier som kunde ge helt glasklara resultat här. De två föregående exemplen på möjliga falsifikationer – kaninen och blomman – är dock tydliga.

Nej, Gärdeborns angrepp på evolutionsteorins falsifierbarhet är inte övertygande; han verkar ju inte ens förstå sina egna argument.

***

Men vad skulle då hända om man fann någon dramatisk falsifiering av en accepterad vetenskaplig teori? Det är en fråga som är värd att ställa. Skulle forskarvärlden vara beredd att förkasta en väl etablerad teori på grund av att ett experiment inte stämmer? Det är inte säkert. Jämför med de aktuella experiment som tycks visa på att neutriner färdas snabbare än ljuset – få fysiker är beredda att kasta hela relativitetsteorin överbord för den sakens skull, utan man letar intensivt efter fel i det kritiska experimentet. Det skall bli oerhört spännande att se vad som händer om nu resultaten står sig; kommer man att kunna modifiera relativitetsteorin, eller måste man byta ut den helt? Framtiden får visa detta. Hur som helst skulle man säkerligen fortsätta att använda även en skadskjuten relativitetsteori fram till dess att man får fram en bättre teori. Det krävs inte att en teori skall vara perfekt för att man skall använda den; det är det ingen som är. Man arbetar efter den bästa teori man har tillgång till.

Om man alltså skulle hitta den omtalade kaninen eller blomman eller något annat som strider mot grundläggande antaganden i evolutionsteorin, är det inte sagt att man kastar hela teorin överbord på en gång. Evolutionsteorin skulle visserligen komma rejält i gungning, men fram till dess att man funnit ett bättre alternativ skulle man nog använda de delar av teorin som verkade pålitliga. Men detta är spekulationer – låt oss hitta kaninen eller blomman först.

 

Nästa inlägg: Naturligt urval

Annons
One Comment leave one →
 1. Jonas permalink
  januari 23, 2012 2:03 e m

  När jag läst om vetenskap tycker jag att det verkar som att man sällan slänger bort en teori helt. Iaf inte sedan Galileo. Det som sker brukar inte vara att man inser att en teori är helt uppåt väggarna, istället inser man att den inte är så generell som man tidigare trodde. Einsteinsk fysik (speciell relativitetsteori) dödade ju inte Newtonsk fysik, det var snarare så att den satte upp gränser för när den funkar.

  Det viktiga med vetenskap är inte för mig att den är ”sann”, det är att den funkar. Man fick hem Apollo 13 – bra jobbat, Newton! Trots detta kan man ju inte ignorera de mekanismer som ens modell förutsätter, då det verkar vara en förståelse av dessa som gör det möjligt att utöka teorin.

  Även om evolutionsteorin skulle visa sig vara ”falsk” så skulle den fortsätta vara en bra modell på vilken man kan modellera genetiska algoritmer för problemlösning inom olika typer av numeriska vetenskaper. Det är bara ett exempel på hur teorin om arternas utveckling genom naturligt urval är en användbar teori, men det vore väldigt trevligt med en artikel som handlar om just det – vilka problem man löser med hjälp av evolutionsteorin.

  Vill också passa på att säga att jag tycker att den här serien av inlägg om kreationism är väldigt bra. Jag har själv läst lite i Anders Gärdeborns bok ”Intelligent Skapelsetro” i samband med att vi talade om kreationism som del av en kurs i ekologi.

  Ha det fint!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: