Hoppa till innehåll

Hur blev det på detta viset?

februari 12, 2017

Min diskussion med Göran Schmidt, del 6

Den som följt den här diskussionen har kanske förvånat sig över att Göran Schmidt och jag har så helt olika uppfattningar i ett antal vetenskapliga frågor. Det förvånar mig också. Jag vet att Göran Schmidt är en intelligent och välutbildad person, och att han under flera decennier ägnat sig åt dessa frågor. Ändå befinner han sig på kollisionskurs med etablerad vetenskap på ett antal viktiga punkter. Hur kunde det bli så?

Gåtan klarnar när man vet att Göran Schmidt är ordförande i Föreningen Genesis, en kristen förening för skapelsetroende. Föreningens linje är att skapelsen skedde på sex bokstavliga dagar för c:a 6000 år sedan, och att syndafloden med Noaks ark är en historisk händelse som ägde rum för c:a 4000 år sedan. Det här scenariot är helt oförenligt med etablerad kunskap inom områden som biologi, paleontologi, geologi, fysik, arkeologi, historia och lingvistik. Dessutom har man uppenbart svårt att acceptera etablerad naturvetenskaplig metod.

På föreningen Genesis hemsida läser man under rubriken ”om”:

Föreningen Genesis har som högsta önskan att vår verksamhet ska leda till de allmänt kristna målen om Guds ära och om att människor ska komma till tro på Kristus. Vi gör detta genom att fokusera på skapelsefrågan.

Dagens evolutionistiska tankesystem som genomsyrar media, utbildning och litteratur är en av historiens största villfarelser, och därför har föreningen Genesis tagit som sin uppgift att bekämpa denna.

I Bibeln har Skaparen själv uppenbarat sann, men inte uttömmande, information om hur [skapelsen] gick till. Därför kan vi ha en trovärdig kunskap om skapelsen. Vi menar att denna kunskap är mer tillförlitlig än vetenskapens förklaringar eftersom den stöder sig på Guds ofelbarhet snarare än människans ofullkomliga förnuft.

Saken är klar. Den här diskussionen handlar i grund och botten inte om vetenskap – det är evangelisation det rör sig om. Det gäller att vinna själar för Kristus genom att sprida en fundamentalistisk bibelsyn, och då står vetenskapen i vägen. Läser man vidare i texten finner man emellertid att föreningen Genesis har en i grunden positiv syn på vetenskap, bara den inte motsäger något som står i Bibeln. Så hur hanterar man den här schizofrena situationen, med en vetenskap som egentligen är tillförlitlig, men som ändå kommer fram till fullkomligt vanvettiga resultat?

För om nu Göran Schmidt och hans vänner i föreningen Genesis skulle ha rätt, skulle geologer och paleontologer vara helt ute och cykla när de tror att jorden är sådär 70000 gånger äldre än vad den faktiskt är. Liksom fysikerna, eftersom dateringsmetoderna baserar sig på centrala teorier inom fysiken. Och vi skall inte tala om arkeologer och historiker som fullständigt missat spåren av en gigantisk syndaflod för sådär 4000 år sedan. Så får vi inte glömma lingvisterna – de går knappast med på att man kan härleda alla språks ursprung till Babels Torn. Men framför allt har vi biologerna, som bygger hela sin vetenskap på att livet uppstod för miljarder år sedan, och att allt levande, inklusive människan, utvecklats i en evolutionär process. Och som dessutom envisas med att hävda att man har ett utomordentligt gott stöd för sin evolutionsteori.

Den vetenskapliga koncensus som finns inom ett antal vetenskapliga fält skulle alltså vara spektakulärt felaktig, och hundratusentals professionella forskare skulle vara tokskallar som inte begriper sig på sin egen vetenskap. Samtidigt som annan etablerad vetenskap är pålitlig och bra. Varför denna selektiva inkompetens?

Göran Schmidt och tänker sig tydligen att det finns en sorts ideologisk blindhet hos en stor del av forskarkåren. Han skriver:

Tyvärr tycks förkärleken för materialistiska förklaringar vara alltför stor för att andra tolkningar av fakta än de materialistiska ska bli mer allmänt accepterade.

Det är beklagligt att forskningen inom ursprungsområdet kommit att domineras av personer som alla delar samma rigida skräck för andra förklaringsmodeller än strängt materialistiska. Detta begränsar mångfald och tycks främja enfald inom området.

Det skulle alltså vara forskarnas ”rigida skräck” för annat än materialistiska förklaringsmodeller som är problemet, och som gör att de inte tar med Designern (Gud) i sina förklaringar. Men att göra så vore att återvända till medeltiden, då vetenskapen var tvungen att rätta sig efter vad som stod i Bibeln. Man kan notera att när den västerländska vetenskapen tog fart under 1600-talet, lämnade man Bibeln utanför laboratoriet. Skälet är att forskningsarbete som bygger på experiment, observationer och hypotesprövning inte kan hantera icke-observerbara, icke-materiella faktorer eller heliga skrifter. Man förnekar inte att övernaturliga makter skulle kunna finnas, men det är ingenting som det är praktiskt möjligt att arbeta med. Vetenskapen är agnostisk, inte ateistisk.

Ändå vill Göran Schmidt och hans vänner att dagens forskare skall ta med Gud i sina teorier. Man undrar hur det skulle gå till. Det finns vad jag vet inte något enda exempel på ett framgångsrikt naturvetenskapligt forskningsprogram som inkluderar övernaturliga väsen.

***

Kreationisterna har alltså ett stort problem i att så mycket av den etablerade vetenskapen helt dömer ut deras bibliskt baserade världsbild. Lösningen har varit att skapa en alternativ vetenskap som säger det man vill höra. Fast någon vetenskaplig verksamhet är det inte frågan om – man ställer inte upp falsifierbara hypoteser, och man gör inte heller systematiska experiment eller observationer. Istället tolkar man om vetenskapliga resultat som redan finns, och så kritiserar man sådana undersökningar som inte passar in i den bibliska bilden. Eller så hittar man på.

Ett exempel på detta är informationsargumentet, som man anser vara riktigt tungt. Om vi börjar med den vetenskapliga synen på saken, finns det en väl etablerad vetenskaplig informationsteori som grundar sig på Shannons informationsbegrepp. Det har visats att evolutionära processer kan öka Shannoninformationen. Men det här betyder ingenting för Göran Schmidt och hans vänner; de hävdar med emfas att evolutionära processer aldrig kan skapa ny ”information”, vilket skulle göra evolution omöjlig. Problemet med argumentet, som jag gått igenom tidigare, är i korthet att man aldrig lyckats definiera eller mäta sin ”information”, varför man kan påstå vad som helst om den. Men det gör inte så mycket – i kreationismens värld är man uppenbarligen helt övertygad om att denna odefinierade ”information” är ett viktigt och användbart begrepp. Detta i kontrast till den vetenskapliga världen; en forskare som argumenterat på detta sätt hade förmodligen blivit utskrattad. Eller kanske, i barmhärtighetens namn, bara ignorerad.

Klyftan mellan vetenskap och kreationism är svindlande. När man läser kreationistlitteratur känns det som att komma in i en främmande, absurd värld där etablerad och väl underbyggd vetenskap betraktas som nonsens, där lösa påståenden tas som fakta och där principerna för vetenskapligt arbete ställs på huvudet. En värld av alternativ fakta öppnar sig. Och den här världen är stor – organisationer som Creation Ministries International, Answers in Genesis, Creation Research Society, Discovery Institute och andra har publicerat tidskrifter och arkiv med tusentals artiklar där man tolkar om vetenskapliga resultat så de passar in i den kreationistiska berättelsen. Mycket av materialet är skickligt skrivet, så går man in i den här bubblan med en önskan om att en fundamentalistisk bibeltolkning skall bekräftas – och utan att ha allt för mycket vetenskaplig sakkunskap – blir man nog lätt fångad.

Jag tror det är detta som hänt Göran Schmidt och hans vänner i föreningen Genesis. De har gått in i en kreationistbubbla där det till synes finns svar på alla frågor, och där man ser evolutionsbiologer och många andra forskare som så förvirrade av sina materialistiska tvångstankar att de inte går att ta på allvar. Det kan nog kännas ganska bra i gemenskapen i den där bubblan. Och för min del kan de gärna få ha sina åsikter i fred.

Problemet är att Göran Schmidt och hans vänner inte lämnar mig – eller snarare min undervisning – i fred. Jag har träffat allt för många studenter som har märkliga uppfattningar om evolutionsbiologi, och jag har hört hänvisningar till föreningen Genesis. Ännu värre, en del av dessa studenter har varit lärarstudenter. Föreningen bedriver en ganska omfattande verksamhet med en tidskrift och en hemsida som bjuder både på artiklar och på filmade föredrag. Konferenser anordnas årligen. Flera av medlemmarna håller föredrag i församlingar och på skolor(!). Det man ägnar sig åt kan inte kallas för något annat är systematiskt spridande av desinformation.

Jag tvivlar inte på att Göran Schmidt och hans vänner i föreningen Genesis har ett gott uppsåt och de allra bästa avsikter med sin verksamhet. Jag kan också känna respekt för deras engagemang för vad de ser som en god sak. Men dessvärre är de grundlurade, och ägnar sig åt att sin tur lura andra. Här finns bara förlorare. Skolelever, studenter och andra får en skev bild av hur vetenskap fungerar, och hur väl belagd exempelvis evolutionsteorin faktiskt är. Lärare i skolan och på högskolan får ägna tid åt att försöka ställa saker och ting tillrätta – om det nu går. Också medlemmarna i föreningen Genesis är förlorare här; de hade kunnat lägga sin tid på något konstruktivt istället.

Dessvärre tror jag inte att Göran Schmidt och hans vänner kommer att ge efter i den här diskussionen, hur goda vetenskapliga argument för evolutionsteorin jag än skulle komma med. Varför skulle man göra det? Även om man inte hittar några bra motargument, är ju utgångspunkten att mina argument måste vara falska om de strider mot Bibelns bokstav. Det här handlar som sagt inte om vetenskap, det handlar om religiös förkunnelse. Två saker som inte borde ha med varandra att göra. Men Göran Schmidt och föreningen Genesis ser det annorlunda. Bibeln kommer först, vetenskapen sedan. Som på medeltiden.

Annons
18 kommentarer leave one →
 1. Anders Åberg permalink
  februari 17, 2017 1:33 e m

  Jag som var lite kompis med Göran i min ungdom kan också intyga att han är en mycket intelligent och iallafall då, också var en påfallande glad och trevlig person. Att just han kan strunta i all etablerad vetenskap på det här sättet går inte riktigt in i min skalle.
  Göran fattar säkert att vetenskap måste vara materialistisk för att vara testbar, men det går ju inte att förena med skapelsemyten, så då måste han gå emot den. Resultatet, som många har försökt få honom att förstå är ett totalt fokus på dom kunskapsluckor som ännu inte har täppts till. Tafatta försök till förklaringar som t.ex. irreducerbar komplexitet och liknande har visserligen gjorts av kreationister och omedelbart motbevisats av vetenskapen, men Jag kan inte minnas att jag på mycket länge läst ett inlägg av en kreationist som inte utmynnar i just en kunskapslucka. Märkligt nog förnekar dom ihärdigt att det är på det sättet.
  Det förefaller som om den starka vilja att saker skall vara på ett visst sätt som religionen skapar har en förödande inverkan på människors omdöme, även om man är ganska smart från början. Man behöver nog ge sig in på psykologiska förklaringar som bekräftelsebehov från gruppen och sådant för att hitta någon form av förklaring till det.
  Sedan kan man fråga sig om dom verkligen tror själva på det dom säger. I en blogg som jag glömt namnet på stötte jag på begreppet ”lying for Jesus”, som då skulle betyda att om man med en lögn kan få en människa att bli troende, så har man räddat en själ från skärselden och så begått en ”gudi behaglig gärning” samtidigt som man själv kanske fått en biljett till pärleporten.

 2. Thomas permalink
  maj 22, 2017 11:25 e m

  Fast, ärligt talat, är det inte så att om du satsat ett tiotal år och kanske en miljon kronor på din utbildning så skulle du inte riska en välbetald doktorstjänst med feta förmåner? Om förutsättningarna var de omvända, så skulle det troligen vara ganska tunnsått med ”evolutionister”.

  Alltså, för stunden kan det tyckas vara en bra ide att följa strömmen, men som Åberg påpekar så kommer det en ”payday” då allt ska göras upp, oavsett om man tror på Gud eller ej.

  • vastergotland1 permalink
   maj 23, 2017 10:09 f m

   Här vill jag påpeka att det stora flertalet biologer varken är välbetalda eller har feta förmåner bortsett från förmånen att ha ett jobb de tycker är roligt. Om detta är annorlunda på lektors och professorsnivå kan Erkäll svara på.

  • Lars Johan Erkell permalink
   juni 5, 2017 4:37 e m

   Thomas,
   Det är inte så att man på svenska universitet måste svära trohet till Darwin på samma sätt som vissa religiösa amerikanska universitet kräver en ”Declaration of Faith”. Folk får tro vad de vill, och att diskriminera på grund av tro skulle dessutom vara olagligt. Faktum är att under min tid som doktorand på Zoologiska inst. i Göteborg utexaminerade vi en fil. doktor och en fil. licentiat som båda var ungjordskreationister. Evolutionsteorin är en solid och mycket väl belag vetenskaplig teori, och ingen ideologi.

   • Thomas permalink
    juni 12, 2017 7:37 e m

    I praktiken så är det precis vad du måste göra för att bli tagen på allvar och faktiskt få en tjänst värd sin utbildning.

    Det märkliga är att de flesta som tror på ”evolutionen” inte kan erkänna att det är just en trosuppfattning bland många andra i motsats till de som verkligen är kristna som i ”Faith” bekänner sig som Jesus lärljungar.

    I mycket så liknar evolutionisternas trosuppfattning naturfolkens i och med att man tolkar skeendena i naturen som något lagbundet i sig själv.
    Ett exempel: Ta människornas (och djurrikets) populationer. Vi kan observera att dessa är kontrollerade med flera decimalers precision. Detta faktum förklarar många evolutionister som en ”naturlig” funktion, vilket givetvis är helt orimlig om inget yttre styrning sker. Naturalisterna säger samma sak, dvs att varje del av naturen styrs av sina gudar (funktioner).

   • Anders Åberg permalink
    juni 13, 2017 10:07 f m

    Thomas. Evolutionen bygger på en oerhörd samling bevis, religionen saknar bevis. Det som en del kallar gudsbevis är påhittat strunt.
    T.om. dom flesta troende förstår skillnaden mellan tro och vetande och att ständigt hålla på och upprepa denna felaktiga slutsats gör den inte sann. Det är Goebbels gamla utdaterade debatteknik och ingen går på den längre Thomas.

    Djurrikets populationer är inte alls kontrollerade, 99% av alla arter lär ju ha dött ut!
    Populationerna styrs av vilka materiella förutsättningar dom har.
    Klimat, naturkatastrofer, sjukdomar och predatorer avgör deras storlek och det varierar över tid på ett sätt som vi inte kan förutse.

 3. Thomas permalink
  juni 16, 2017 4:05 e m

  Anders,
  Nu motsäger du dig själv när du påstår att alla djuren är påväg att dö ut. Det kan ju knappast kallas evolution. Evolutionistens standardsvar brukar ju vara fossiler, men de är ju också döda, så det stödjer ju mera ditt första påstående, att allt är påväg att försvinna.

  Så hur många är dröjer det innan den sista procenten försvinner?
  Vi måste ju verkligen leva i den sista tiden!
  Och som jag påpekat tidigare – Vilket kort tänker du satsa på?

  • Anders Åberg permalink
   juni 26, 2017 9:59 f m

   Jag säger inte att alla djuren är på väg att dö ut. Livet har funnits i mer än 4 miljarder år och att vi har över 8 miljoner arter på planeten idag trots att 99% av alla som funnits har dött ut säger oss med stor sannolikhet att dom nu levande har evolverat ur dom tidigare.

 4. Thorsten Schütte permalink
  juli 2, 2017 9:12 e m

  Anders Gärdeborn har skrivit en ny bok:
  http://masterdirigentensverk.se/index.html
  Jag har läst den och kommenterat till honom så här:
  Thorsten Schütte Sala 17-07-02

  Synpunkter med anledning av Din bok ”Mästardirigentens verk”

  Här kommer några synpunkter och funderingar på Ditt imponerande verk som lyfter från enfalden i denna bransch. De är inte rankade, men som de föll mig in:

  1) Dina vittgående sifferexerciser verkar ha stort överlapp till den judiska mystiska traditionen Kabbala, jag saknar referenser till denna.
  2) Ett jordålder < 6000 år krockar redan med årsskiktningar på vissa sjöbottnar och inlandsisar då de sträcker sig tillbaka till senaste istiden och längre.
  3) Jag köper att berg typ sandsten i princip kan avsättas snabbt, även om det finns frågetecknen hur berget stelnar så snabbt när man inte har årmiljoners sintring i ultrarapid att tillgå. Men kalkberg som bildas av olika typ av kalkskelett av levande och döende varelser, de kan man inte få i ”snabbspolning”.
  4) Att ha olika ljushastigheter ”framåt” och ”bakåt” för ljus- eller andra vågor är ofysikaliskt och inte i samklang med vågekvationen.
  5) Jag är som frikyrklig och medlem av en amatörastronomisk förening uppvuxen med både Bibeln och Hertzsprung-Russell-diagram och känner mig bombfast förankrad i de astronomiska tids- och avståndsskalorna. Om kosmos ändå är ung och Gud ovandär visar mig en lång näsa: Lurat; jag skapade en kosmos som bara var låtsasgammal – vad är det för Gud?
  6) Atmosfären kan med vattnets ångtryckskurva inte innehållit väsentlig mera vattenånga före syndafloden – den därför nödvändiga temperaturen hade inte varit förenligt med livet. Och högre syrepartialtryck kräver inte mera vattenånga, men mera syre. Var har det tagit vägen? Och, bortsett från specialeffekter på sårläkning, är syre i högre partialtryck faktisk ett gift, redan den nuvarande koncentrationen påskyndar cellens åldrande genom oxidationsprocesser.
  7) Att å ena sidan åberopa beräkningar av stjärnors och planeters position med timmars noggrannhet vid korsfästelsen, men å andra sidan hejvilt påstå att jorden och mars var nära att krocka några hundra år innan – det håller inte, det borde ha visat sig i baklängesberäkningar. Även att jorden plötsligt skulle slutat rotera några timmar för att förlänga dygnet under ett fältslag – de skulle ha haft fullständigt förödande sidoeffekter.
  8) Inför nästa upplaga några tryckfel:
  s. 195 längst nere t h: hoplöshet, kallde
  s. 210 längst nere: HERREN er Guds
  s. 388 ungefär i mitten: Tematutvecklas
  s. 396 mitten av andra avsnittet: nycken till förståelse
  9) Tanken om annihilation av dem som tackat nej till Kristus efter att alla före eller efter döden har fått en sportslig chans att tacka ja till Kristus är helt klart mera tilltalande än den eviga helvetesstraffets mardröm från min frikyrkliga ungdom.
  10) I sin helhet är boken i grafik och layout mycket tilltalande, i synnerhet för en ”hobbyproduktion” vid sidan om ett vanligt jobb. Den gör mig visserligen inte till en kreationist, men har ett mera seriöst anslag än många andra opus i den här ”branschen”:-)

 5. Anders Åberg permalink
  mars 8, 2018 1:15 e m

  Hej LarsJohan. Jag ser att du gett dig in på Svenska apologetiksällskapets blogg. Jättebra, men var beredd på att moderatorn Magnus Lindborg har gjort denna en gång relativt diskussionsvänliga blogg till sin egen privata lekstuga. Han censurerar inläggen fullständigt godtyckligt, utan referens till kommentarsregler eller annat. Mina inlägg slängs oftast helt utan förklaring och snart upptäcker han nog att han inte klarar en saklig diskussion med dig och då riskerar du troligen samma fega och ohederliga behandling.

  • magnuslindborg permalink
   mars 9, 2018 4:34 e m

   Du har fått förklaringar, Anders.

   • Anders Åberg permalink
    mars 9, 2018 7:48 e m

    Ingen som inte verifierar ditt godtyckliga censurerande.
    Visst, det verkar också vara något fel på antingen tekniken eller teknikens hanterande, men ditt godtycke anser jag bekräftat.
    Om du vill vara en seriös moderator så borde du hålla dig till forumets kommentarsregler så som Martin Wallden gjorde eller lämna över jobbet till någon med kompetens.

 6. mars 15, 2018 2:27 e m

  ”Vi menar att denna kunskap är mer tillförlitlig än vetenskapens förklaringar eftersom den stöder sig på Guds ofelbarhet snarare än människans ofullkomliga förnuft.”

  Det här påståendet är självmotsägande så länge Göran inte är identisk med Gud.

  (Påståendet hävdar att tillförlitlig kunskap endast går att härleda ur Guds uppenbarelse. Men då Göran inte är Gud så kan han inte hävda att han har tillförlitlig kunskap om att påståendet är sant.)

  • Anders Åberg permalink
   mars 16, 2018 2:49 e m

   He he, ”guds ofelbarhet” hört talas om syndafallet Göran?
   Jag tror att intelligenta människor som t.ex. Göran och kanske också Micael Grenholm m.fl. är mycket väl medvetna om att lögner måste till för att få klentrogna människor att köpa deras galna idéer.
   ”Lying for jesus” är troligen en väl utarbetad taktik och varken lögner eller logiska självmotsägelser avslöjas alltid av deras målgrupp.
   Göran lyckas inte heller komma längre här än ”God of the gaps” trots sina snudd på oändliga utläggningar och där tror jag faktiskt vi hittar själva kärnan i alla religioner.
   Ingen predikant vill dock kännas vid God of the gaps och det duger antagligen inte heller som argument för att lura på folk sin tro. Lögner, självmotsägelser och fantasier blir därför helt nödvändiga och vi ser ju tydligt, både hos kreationisterna och på sidor som Hela pingsten och Svenska apologetsällskapet hur lögn och ohederlig debattstil frodas.

 7. Anders Åberg permalink
  januari 18, 2019 11:34 e m

  Nu är Göran igång igen https://genesis.nu/i/artiklar/arets-nobelpris-i-kemi/
  Den här gången erkänner han att mutationer och urval kan skapa förbättring.
  ”kunniga och intelligenta forskare genom planerade och målstyrda processer, med hjälp av sofistikerad teknisk apparatur och stor och hängiven arbetsinsats, genom ett upprepat urval kan anpassa en redan existerande enzymstruktur till att bli allt effektivare på en specifik uppgift i en artificiell miljö ”
  Genast därefter hoppar han dock ner i samma gamla galna tunna som han brukar. ”Vad experimenten däremot inte visade var hur slumpmässiga mutationer och ett godtyckligt urval” kan åstadkomma detta. Som om det naturliga urvalet var godtyckligt!
  Den redan tunna tråd han hängde i med sina upprepningar om ”God of the gaps” är nu på väg att Slutgiltligt brista.

  • Lars Johan Erkell permalink
   januari 22, 2019 1:08 e m

   Anders,
   Visst har du rätt. Och där finns ytterligare konstigheter. Han skriver ”Experimentell forskning2 visar att en passande bild är att likna dem vid små ögrupper i en svindlande stor ocean. Ett enzym kan förändras inom vissa gränser inom den egna ögruppen, men att genom mutationer förvandla ett enzym inom en ögrupp till ett inom en annan ögrupp … är ungefär lika sannolikt som att med förbundna ögon hitta en viss enskild atom i en miljard galaxer som vår egen Vintergata”, och han hänvisar till två arbeten. Men inget av dem visar att olika enzymfunktioner skulle ligga som öar, helt isolerade från varandra. Det har ingen gjort, vad jag vet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: